Ekološki aspekt plastične ambalaže

Balala, Gabrijela (2010) Ekološki aspekt plastične ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

[img] PDF
Z130_Balala_Gabrijela.pdf
Restricted to Registered users only

Download (974kB)

Abstract

U radu se prikazuje osvrt na ekološki aspekt plastične amabalaže. Navode se pojmovi i definicije o plastici ali se također osvrće i na njene postupke prerade i utjecaj na okoliš. Jedan od ciljeva bio je prikazati usporedbu ekološkog utjecaja PLA-a (Poly Lactic Acid), PET-a i PS-a plastične ambalaže. Njihovo izlučivanje sirovih materijala, proces izrade smole, formiranja ambalaže te njihovo odlaganje. Njihov djelokrug obuhvaća i razmatranje globalnog zatopljenja, zakiseljavanje, akvatičnu eutrofikaciju, neobnovljivu energiju itd..Uz navođenje štetnih aspekata plastične ambalaže, navode se i alternativni načini prerade kao i nove tehnologije na području proizvodnje plastike. Predstavlja se biorazgradiva i oksidegradibilna plastika kao nova tehnologija, koja će u budućnosti znatno doprinjeti smanjenju plastične ambalaže kao polutanta. Nažalost, zbog ljudskog nemara ali i zbog nemogučnosti deponiranja, plastična ambalaža završava izvan deponija ili uopće nema mogučnosti recikliranja. U radu ćemo se osvrnuti i na tu problematiku, te dati uvid u nove tehnologije i projekte. Tim projektima glavna zadaća je osvješćivanje ljudske svjesti te uvođenje novih mogućnosti reciklaže.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Bolanča, Zdenka
Defence date: 2010
Abstract in english: The paper shows an overwiew of the environmental aspect of plastic packaging. We define the terms and definitions of plastic but also overwiew its processing procedures and environmental impact. One of the goals was to show the comparison of environmental impacts of PLA (Poly Lactic Acid), PET and PS plastic packaging. Their extraction of raw materials, the process of resin, formation of packaging materials and their disposal. Their scope includes consideration of global warming, acidification, non-renewable energy, etz.. In addition to specifying the harmful aspects of plastic packaging, according to alternative ways of processing and new technologies in the field of plastics. We promote oxybiodegradeble and biodegrable plastic as a new technology, whics will in the future contribute significantly reducing plastic packaging as well as pollutants. Unfortunately, due to human negligence but also because of the inability of the deposit, plastic packaging out of landfill sites within or no recycling options. The paper will look at this issue and provide insight into new technologies and projects. This projects is the main task of raising awareness of human consciousness and the introduction of new recycling opportunities.
Uncontrolled Keywords: Životni tok, Polistiren, Polietilen, Polilaktična kiselina, Održivost pakiranja, Biorazgradiva plastika
Keywords in english: Life cycle, Poly Styrene (PS), Poly Ethylene Terephthalate (PET), Poly Lactic Acid (PLA), Sustainability Packaging, Biodegradable plastics
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 29
Callnumber: bolz 2010 bal
Inventory number: Z130
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:42
Last Modified: 19 May 2014 08:27
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1110

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year