Redizajn lista "Međimurje"

Berlan- Držanić, Tanja (2012) Redizajn lista "Međimurje". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img] PDF
Z295_Berlan_Držanić_Tanja.pdf
Restricted to Registered users only

Download (13MB)

Abstract

Zašto se radi redizajn novina, kada se isplati? Novine se kontinuirano redizajniraju, a najčešći poticajni faktori mogu biti cjelokupna izmjena novina (promjena u cijelosti) ili samo promjena sadrţaja i navigacije, a mogu uključivati i cjelokupnu promjenu formata novina. Ciljeve novina moţe se definirati kroz svakodnevne potrebe čitatelja, a to su informiranje, oglašavanje, edukacija i zabava. Jedan od vaţnijih razloga izlaţenja novina jest i stvaranje dobiti odnosno profita što je strateški cilj izdavača novina. Redizajnu novina pristupa se kako bi se pratili trendovi i povećala čitanost – odnosno kako bi se privukao čitatelj atraktivnijim izgledom. U završnom radu će se prikazati proces redizajna na listu 'MeĎimurje' gdje se potreba pojavila zbog zastarijevanja novina u svojim karakteristikama u odnosu na konkurentske proizvode na trţištu, te potrebe za praćenjem trendova u području grafičkog dizajna. Prvi korak kod redizajniranja jest specificiranje elemenata koje treba poboljšati, a čijom promjenom će se novina učiniti aktraktivnijom i povećati njezina tiraţa. Kod lista 'MeĎimurje' došlo je do zasićenja starim izgledom i nedostatka novih grafičkih trendova u izgledu, jer se zadnji put redizajnirao prije osam godina. Redizajnom će tako biti obuhvaćena promjena izgleda naslovne stranice sa atraktivnijim fotografijama većih dimenzija, izmjena osnovne tipografije na stranici – uključujući i osnovni font i font naslova. Redizajn će obuhvatiti i promjenu tipografije osnovnog fonta na stranicama (bezserifni u serifni sa povećanim proredom radi lakšeg čitanja). TakoĎer će se smanjiti broj fotografija u novinama, a prednost će se dati kvalitetnijim fotografijama koje su tehnički i kompozicijski vrijednije.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Brozović, Maja
Defence date: 2 March 2012
Abstract in english: Why do we redesign the newspaper? When does it worth? The newspaper are continnually redesigning, and the most stimulating factors can be change of the entire newspaper, or just a realignment of the content and navigation, or may include a complete change of newspaper format. The Goals of newspaper can be defined thru everyday needs of the readers, such as information, advertising, education or fun. One of the major reasons for publishing newspaper is making profits. It is also a strategic goal of a newspaper publisher. The purpose of redesigning newspaper is to track trends and increased readership, and of course, to attract the readers with attractive appearence. In the final work the process of redesign of the newspaper Medjimurje will be shown, due to the obsolescence of newspapers compared to competing products on the market, and the need for monitoring trends in the filed of graphic design. The first step in redesign is to specify the elements that need to be improved, and whose changes will make our newspaper more attractive and will increase circulation. It's been eight years since the newspaper Medjimurje was redesigned last time, and it became saturated with old look and with lack of new trends in graphical format. The redesign will include the changes of the home page, which implies larger photos, change of the bacis and title font typography. The redesign will also include the change of bacis typography in all pages, as well as change of the font size (sans serif body text font will be change into a serif one, with an increased spacing between the lines to facilitate reading). The redesign will also reduce the number of photos in the newspaper. The advantage will be given to a higher quality photographs which are technically and compositionally more valuable.
Uncontrolled Keywords: redizajn, profit, trend, grafički dizajn, tipografija
Keywords in english: redesign, profit, trend, graphic design, typography
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 60
Callnumber: bro 2012 ber
Inventory number: Z295
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:45
Last Modified: 28 Apr 2014 08:00
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1324

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year