Učinkovitost postupka generiranja grafičkih sadržaja na raspodijeljenim računalnim sustavima

Skala, Tibor (2010) Učinkovitost postupka generiranja grafičkih sadržaja na raspodijeljenim računalnim sustavima. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

[img] PDF
Doktorski rad Skala Tibor.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB)

Abstract

Dinamičko fotorealistično generiranje grafičkih sadržaja je vrlo skup proces za koji je na snažnim računalima za obradu pojedinih višedimenzionalnih sadržaja potrebno više dana ili tjedana. Ubrzanje se postiže novim paralelnim algoritmima koji se izvode na raspodijeljenim računalnim sustavima. Potreba se očituje u rastu količine obrade i predočenja grafičkih i multimedijskih podataka koji nadilaze mogućnosti današnjih računalnih sustava i vizualnih sučelja. Kao jedan od središnjih problema računalne grafike ističe se nastojanje stvaranja fizikalno dosljednih sinteza elektromagnetskog okoliša koje se očituje u konačnom postignuću s tehnologijom fotorealistične slikotvorbe. Izračun u takvoj mjeri fizikalno dosljednih slika zahtjeva simuliranje svjetlosnog prijenosa, odnosno međudjelovanja svjetlosti s materijalnim objektima, u okvirima računalne grafike korištenjem metode globalnog osvjetljenja. Suvremena slikotvorba obuhvaća čitav niz interdisciplinarnih znanstvenih područja: programsko inženjerstvo i računalnu grafiku, raspodijeljeno računarstvo i paralelizam, radiometriju, polja svjetlosti, teoriju prijenosa zračenja, matematičke analize, Monte Carlo simulacije i metode konačnih elemenata, te znanosti o ljudskoj vizualnoj percepciji. Sve to u konačnici omogućuje stvaranje virtualnih svjetova pomoću napredne programske podrške i računalne infrastrukture. Iz toga je jasno da je doktorskom disertacijom obuhvaćeno suvremeno tehnološko područje u kojem je riječ o novom tehnološkom lancu, odnosno o pragmatično novom području u grafičkoj tehnologiji. Težište istraživačkih aktivnosti povezanih s disertacijom usmjeravano je kako bi se došlo do optimalnih metoda ubrzanja postupka generiranja slikovnog sadržaja korištenjem raspodijeljene mrežno računalne infrastrukture.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Mrvac, Nikola
Other mentors: Divjak, Saša
Thesis Committee: Dembitz, Šandor and Mrvac, Nikola and Divjak, Saša and Bolanča, Stanislav and Koren, Antun and Brozović, Maja
Defence date: 26 February 2010
Abstract in english: Dynamic photorealistic rendering is a very time consuming process for which the powerful computers to process certain multidimensional content requires several days or weeks. Acceleration is achieved by the new parallel algorithms that run on distributed computer systems. The need is reflected in the growing amount of processing and presentation graphics and multimedia data which go beyond the capabilities of today's computer systems and visual interfaces. As one of the central problems of computer graphics highlights the efforts of creating a coherent synthesis of the physical electromagnetic environment which is reflected in the final achievement with technology photorealistic rendering. The calculation of such a measure consistent physical picture requires simulation of light transmission, ie the interaction of light with material objects, in terms of computer graphics using the global illumination. Contemporary rendering includes a range of interdisciplinary scientific fields: software engineering and computer graphics, distributed computing and parallelism, radiometry, fields of light, radiation transfer theory, mathematical analysis, Monte Carlo simulation and finite element method and the science of human visual perception. All of this ultimately allows us to create virtual worlds with advanced software and computer infrastructure. From this it is clear that this doctoral dissertation included the modern technological area in which this is a new technological chain, and the pragmatic new field in printing technology. The focus of research activities related to usmjeravano thesis is to arrive at an optimum method of acceleration process of generating image content using a distributed network computing infrastructure.
Uncontrolled Keywords: fotorealistična slikotvorba, računalna grafika, grafički sadržaj, raspodijeljeni računalni sustav, grozd/splet, 3D modeliranje
Keywords in english: photorealistic image generating, computer graphics, graphic content, distributed computer system, cluster/grid, 3D modelling
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 228
Callnumber: 004.92:655 ska d
Inventory number: 8734
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 30 Apr 2014 08:21
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1427

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year