Optimizacija modela izlaznih uređaja u grafičkoj reprodukciji

Donevski, Davor (2010) Optimizacija modela izlaznih uređaja u grafičkoj reprodukciji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

[img]
Preview
PDF
Doktorski rad Donevski Davor.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Prijelazom postupaka grafičke reprodukcije s konvencionalnih na digitalne, koji je započeo u drugoj polovici 80‐ih godina 20.st., otvorio se prostor razvoju različitih tehnologija. Tada su različiti proizvođači softvera i opreme razvijali vlastite sustave upravljanja bojama. Kako su ti sustavi bili ograničeni na platforme i softverske pakete za koje su bili razvijeni, proizvođači su 1993.g. osnovali Međunarodni konzorcij za boje (ICC – International Color Consortium), s ciljem razvoja univerzalnog sustava upravljanja bojama, neovisnog o platformi, operacijskom sustavu i softverskim paketima. Glavna namjera je bila, a i danas je, razvoj standarda zapisa profila uređaja te registracija potpisa i opisa podatkovnih struktura profila. Profili uređaja opisuju njihova svojstva reprodukcije boja, definirajući vezu između izvornog ili odredišnog prostora boja i poveznog prostora boja. Tijekom 2003.g. ICC i Tehnički odbor za grafičku tehnologiju, TC130 pri Međunarodnoj organizaciji za standarde, sklopili su ugovor kojim su se obavezali na suradnju u razvoju ISO standarda na osnovama dotadašnjeg rada ICC‐a. ICC profil je računalna datoteka, čiji je zapis i podatkovne strukture standardizirao ICC. Uz to, ICC u svojim publikacijama daje načelne smjernice za korištenje podatkovnih struktura profila prilikom karakterizacije uređaja. No, to je sve što je kod tih datoteka standardizirano. Kako se pri izradi profila uređaja na osnovi mjerenja izrađuje matematički model uređaja, izbor matematičke funkcije, kao i njezine raspodjele po podatkovnim strukturama profila, ostavljaju se razvojnim inženjerima softvera. Pri tome se koriste modeli za koje je dosadašnjim istraživanjima dokazano da dobro opisuju određeni tip uređaja. No, oni se u pojedinačnim slučajevima mogu pokazati nepreciznima. Razvijeni su različiti modeli za opis uređaja, a često se u tu svrhu koriste regresijski modeli. Polinom proizvoljnog, unaprijed zadanog reda i broja članova prilagođava se podacima u smislu najmanjih kvadratnih odstupanja. Izbor optimalnoga reda i članova za neki određeni uređaj nije očigledan. Cilj ovoga istraživanja bilo je određivanje signifikantnih članova modela za različite uređaje i pronalaženje veze između signifikantnosti pojedinih članova i karakteristika podataka o uređaju. U prvome dijelu istraživanja jednome modelu koji je odabran kao osnovni dodavani su proizvoljno odabrani članovi. Evaluacijom preciznosti na tri domene i jednom procesu utvrđeno je kako neki članovi mogu povećati, a neki smanjiti sposobnost prilagodbe i moć predviđanja modela, a učinak može biti različit na različitim domenama. U drugome dijelu istraživanja provedena su dva postupka eliminacije, eliminacija skupina članova i eliminacija članova na maksimalnim modelima za osam procesa i utvrđena je signifikantnost pojedinih članova u različitim procesima. Iako su se reducirani modeli pokazali preciznijima, zbog velikih međuovisnosti članova modela nije utvrđeno postojanje uzorka u izboru članova za pojedine procese pa ovim pristupom nije utvrđena veza između signifikantnosti članova i karakteristika podataka o uređaju.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Milčić, Diana
Thesis Committee: Mandić, Lidija and Milčić, Diana and Grgić, Mislav
Defence date: 22 December 2010
Abstract in english: The transition from analogue to digital graphic reproduction process at the second half of the 1980s gave way to the development of different technologies. At the time, different software and equipment vendors developed proprietary color management solutions. As those solutions weren’t interoperable, in the year 1993 vendors founded the ICC ‐ International Color Consortium with the aim of developing a universal color management system, independent on the platform, operating system and software packages. The main goal was the development of a standard device profile file format and the registration of data structure signatures and descriptions. Device profiles describe the device reproduction characteristics by defining the relationship between the source or destination color spaces and the connection space. During the year 2003, the International Color Consortium and the Technical committee 130 of the International Organization for Standardization entered into a cooperative agreement with the aim of developing an ISO standard based on the previous work of the ICC. ICC profile is a computer file. Its file format and data structures were developed and standardized by the ICC. In its publications, the ICC provides general guidelines on the use of the profile data structures for device characterization. However, only that segment is covered by the standard. As the device characterization process involves the development of a device model based on the data collected by measurements, the choice of a mathematical function and its mapping to the profile data structures are left to software developers. It is common to use models which are suitable for certain device types, as shown by previous research. However, in some cases they may be insufficiently accurate. There are different types of device models, and one commonly used type are the regression models. A polynomial of arbitrarily chosen order and number of terms is fitted to the data in terms of least squares. The choice of the optimum order and terms for a particular device is not known. The aim of this research was the determination of statistically significant model terms for different devices and defining a relationship between the statistical significance of model terms and device data characteristics. In the first part of the research, arbitrarily chosen terms were added to a model chosen as the base model. Model performance evaluations on three different domains of one process showed that some terms may improve and some may reduce the model accuracy, and the effect may differ on different domains. In the second part of the research, two elimination processes, the elimination of terms and the elimination of blocks of terms were conducted on the maximum models of eight different processes. Statistical significances of terms were determined for eight different processes. Although the reduced models performed significantly better, the pattern in significant terms for different processes was not found due to the suppressor effect. Therefore the relationship between the terms significances and device data characteristics could not be determined using this approach.
Uncontrolled Keywords: model uređaja, članovi modela, optimizacija modela
Keywords in english: device model, model terms, model optimization
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 124
Callnumber: 655.3 don d
Inventory number: 8859
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 29 Apr 2014 10:58
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1431

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year