Terminološke odrednice dizajna u cilju razmatranja njegovih semantičkih i semiotičkih obilježja

Kapetanović, Zlatko (2006) Terminološke odrednice dizajna u cilju razmatranja njegovih semantičkih i semiotičkih obilježja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

[img] PDF
Magistarski rad Kapetanović Zlatko.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Ovaj rad predstavlja analitički pristup istraživanju terminoloških značenja dizajna, koja se odnose na specifičnu humano orijentiranu interdisciplinarnu projektantsku djelatnost. Iako rezultiraju tumačenjem pojmova dizajna, ova istraživanja se ne zadržavaju isključivo na razini lingvističkih tumačenja, već je analizirana struktura pojedinih disciplina dizajna. Pri tome su preispitivana značenja, ciljevi i metode tradicionalnih i novih disciplina dizajna kakve su omogućene suvremenim razvojem tehnologije. Dat je pregled povijesnog razvoja dizajna promatran kroz razvoj društva i proizvodnih sredstava, a ne isključivo kao razvojni slijed stilova. Također je dat i pregled razvoja dizajna i teorijske misli o dizajnu u Hrvatskoj u društvenim i gospodarskim okvirima definiranim previranjima u pojedinim povijesnim razdobljima. Discipline dizajna su grupirane prema svojim područjima djelovanja, iz čega proizlazi njihova sistematizacija po srodnosti, karakteru, svrsi i metodama rada. Izraz Industrijski dizajn na primjer, označava discipline trodimenzionalnog dizajna poput dizajna proizvoda, transportnih sredstava, itd., dok izraz Dizajn vizualnih komunikacija označava discipline poput dizajna tiskovnih medija ili grafičkog dizajna, te dizajna elektronskih medija, npr. web dizajna, dizajna sučelja, itd. Izrazi Industrijski dizajn i Dizajn vizualnih komunikacija u ovom slučaju označavaju šira područja dizajna, koja se sastoje od srodnih disciplina koje iz njih proizlaze. Također je data analiza Dizajna sustava i Dizajna okoline kao zasebnih disciplina, ali čije djelovanje često zadire i u sve druge discipline dizajna, kao i mnoge druge ljudske djelatnosti. Inicirana su također i semantička i semiotička istraživanja dizajna kao važnog dijela metodologije. Oblik je promatran ne samo kao nositelj funkcije, nego i informacije. Iz tog razloga je potrebno istraživati genezu oblika i njegova komunikacijska svojstva.

Item Type: Master's thesis - Pre-Bologna programme
Mentor name: Salamon, Velimir
Thesis Committee: Milčić, Diana and Pelc, Milan and Salamon, Velimir
Defence date: 2006
Abstract in english: This work represents an analitical approach in investigating the meanings of the terminology of design related to the specific human centered interdisciplinary activity. This research, although giving terminological interpretations of design, goes further then just a linguistic explanation. It is analysing structure of each discipline of design as a profession, questioning meanings, objectives and methods of both traditional and new disciplines of design, initiated by the development of modern technology. The review of historic development of design is described through the development of means of production influencing the overall society, with particular review of development of design in Croatia within the framework defined by the social and economic change in separate historical periods. Disciplines of design are grouped in accordance to their fields of activities. This adds to the systematisation according to relations, character, purpose and methodology. For instance Industrial Design stands for the 3D design such as product design, transportation, etc. Visual Communications Design stands for disciplines such as design for printed media or graphic design, and design for electronic media, for instance web design, interface design, etc. Names Industrial Design and Visual Communications Design are in this case standing for the fields of design in broad sense, which contain their related disciplines of design. Also is described System Design and Environmental Design as separate disciplines which often interrelate with other disciplines of design as well as with other professions. Initiated is also semantic and semiotic research of design as an important part of design methodology. Form is regarded not only as embodiment of function, but also of information. This fact initiates the need for research the genesis of forms as well as their communicational properties.
Uncontrolled Keywords: terminologija dizajna, pojmovnik dizajna, semantičke i semiotičke značajke
Keywords in english: Design Terminology, Design Glossary, Semantic and Semiotic Characteristics
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 163
Callnumber: 7.05:81 kap t
Inventory number: 8083
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 14 May 2014 12:27
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1468

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year