Analiza medijskih sadržaja naslovnih stranica internetskih portala, Jutarnji list, Večernji list, Index.hr i Net.hr

Hribar, Ivan (2013) Analiza medijskih sadržaja naslovnih stranica internetskih portala, Jutarnji list, Večernji list, Index.hr i Net.hr. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

[img] PDF
DB252_Hribar_Ivan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

U diplomskom radu analiziran je sadržaj naslovne/početne stranice četiriju hrvatskih internetskih portala u vremenskom razdoblju od 1. travnja do 1. svibnja 2013. godine, što ukupno iznosi 120 analiziranih i pregledanih početnih stranica. Internetski portali uključeni u analizu su Jutarnji list i Večernji list koji, osim u elektroničkom, izlaze i u tiskanom obliku te Net.hr i Index.hr koji postoje samo u elektroničkom obliku. Samo istraživanje izvedeno je kako bi se mogle usporediti osnovne karakteristike analiziranih elektroničkih medija, odnosno utvrditi njihove specifičnosti i međusobne razlike. S obzirom na to da su rezultati ovakvih istraživanja vrlo općeniti, posebna pitanja, kriteriji i kategorije analize (npr. zastupljenost informacija, dominantna informacija i dr.) prikazale su više specifičnosti pojedinih elemenata istraživanja, pa je ovakav oblik praćenja rezultirao kvalitetnim podacima. U medijskoj analizi podataka koristila se kvantitativna analiza sadržaja. To je metoda kojom se nastoji dati objektivan, kvantitativan te opravdan opis sadržaja i kojom se pokušavaju opisati odgovarajuće veze i odnosi između pojava u podacima. Rezultati provedene analize pokazali su da je najzastupljenija tema kod svih promatranih portala život, a osobe na naslovnici kao i dominantne osobe obični građani. Poruke kod svih portala u najvećoj su mjeri globalne, a njihova orijentacija neutralna, po čemu možemo zaključiti da je kod pisanja članaka maksimalno isključeno iznošenje kritičkog mišljenja novinara. Fotografije na naslovnicama portala srednje su informacijske vrijednosti, uz iznimku portala Index.hr kod kojeg su najzastupljenije one maksimalne vrijednosti. Sumiranjem dobivenih rezultata može se uvidjeti da hrvatski online mediji prate trendove opće medijske komercijalizacije i svoje sadržaje prilagođavaju potraživanjima svojih korisnika.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Plenković, Mario
Defence date: 25 September 2013
Abstract in english: The thesis is based on analysis of the content of four title / homepages of Croatian Internet portals in the period from April 1st to May 1st 2013, which makes the total of 120 analyzed and reviewed homepages. Web portals involved in the analysis are: Jutarnji list and Večernji list, which in addition to electronic form, are published in print; and Net.hr and Index.hr which exist only in electronic form. The research itself was carried out in order to compare the basic characteristics of the analyzed electronic media and to determine their specific characteristics and differences. Given that the results of such research is very general, special issues, criteria and categories of analysis (eg. presence of information, the dominant information, etc.) displayed more specific individual elements of research, and this kind of monitoring resulted in good quality of data. Content analysis was used in media data analysis. It is a method which seeks to provide an objective, quantitative and reasonable description of content and that attempts to describe the appropriate connections and relations between phenomena in the data. Results of the analysis showed that the most common topic in all of the observed portals is life and that people on the cover pages, as well as the dominant people, are ordinary citizens. Messages for all aforementioned portals are predominantly global, and their orientation neutral, whereby we can conclude that when writing articles critical thinking of journalists is not present. Photos on the cover pages of portals are of medium value information, with the exception of the portal Index.hr which present photos of maximum value. By summarizing the results, we may find that Croatian online media follow the general trends of media commercialization and its contents are adjusted according to demands of its users.
Uncontrolled Keywords: masovni mediji, analiza sadržaja, internetski portali, online novinarstvo
Keywords in english: mass media, content analysis, internet portals, online journalism
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 53
Callnumber: ple 2013 hri
Inventory number: DB252
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Apr 2014 12:14
Last Modified: 15 Apr 2014 12:14
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1516

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year