Poboljšanje kvalitete u malom grafičkom poduzeću

Nađ, Gabrijela (2013) Poboljšanje kvalitete u malom grafičkom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

[img] PDF
DB256_Nad_Gabrijela.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Korištenje modernih alata i uređaja za kontrolu i grafičke proizvodnje zahtijeva značajna ulaganja koja često nisu isplativa manjim poduzećima. U okviru ovog diplomskog rada biti će provedena snimka trenutnog pristupa kontroli i osiguranju kvalitete u jednom manjem grafičkom poduzeću. Uvidom u odabir točaka, parametara kontrole, način određivanja ciljanih vrijednosti i tolerancija promatranih parametara te raspoložive alate i uređaje utvrdit će se kritične točke na kojima su moguća poboljšanja. U sklopu analize biti će prikupljeni i podaci o eventualnim zahtjevima i pritužbama naručitelja kako bi se na temelju tih dodatnih informacija identificirale moguće kritične točke procesa na kojima bi trebalo provesti korektivne radnje. Nakon utvrđivanja kritičnih točaka u procesima, biti će predložene korektivne akcije i moguća poboljšanja. Pri tome će se uzeti u obzir ekonomska strana provedbe predloženih korektivnih mjera, to jest biti će predložene takve mjere koje ne zahtijevaju velika financijska ulaganja te su prihvatljiva za primjenu i malim poduzećima. U radu će biti prikazan proces utvrđivanja pristupa kvaliteti i poboljšanja kvalitete jednostavnim metodama, pristupačnim malim poduzećima.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Milčić, Diana
Defence date: 23 September 2013
Abstract in english: Using modern tools and equipment for the control and quality assurance graphic production requires significant investment that often are not profitable small businesses. Within this thesis will be conducting a current access control and quality assurance in a small graphics company. After examining the selection of points, parameter control, the method of determining target values and tolerances of observed parameters and the available tools and equipment will be determined by the critical point at which the possible improvements. The analysis will be collected and information on possible requests and complaints to the client on the basis of additional information, identify potential critical points in the process which should implement corrective actions. After identifying critical points in the process, will be proposed corrective action and possible improvements. In doing so, consider the economic side, the implementation of the proposed corrective measures, it is will be proposed such measures that do not require large financial investments unprofitable small businesses. This paper will present the process of establishing a quality approach and improving the quality of simple methods, affordable small businesses.
Uncontrolled Keywords: Kvaliteta, Kontrola, Ciljanje vrijednosti, Korektivne mjere
Keywords in english: Quality, Control, Target values, Corrective measures
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 50
Callnumber: mil 2013 nađ
Inventory number: DB256
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Apr 2014 12:51
Last Modified: 15 Apr 2014 12:51
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1523

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year