Analiza dizajna s obzirom na marketinške zadatosti

Begović, Denis (2013) Analiza dizajna s obzirom na marketinške zadatosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

[img] PDF
DB247_Begović_Denis.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Razvoj i poslovanje svakog poduzeća na tržištu može se pratiti kroz razvoj njegovog vizualnog identiteta. Svako poduzeće tijekom godina poslovanja na tržištu razvija i unapređuje svoje poslovanje prilagođavajući se razvoju tržišta, uvjetima i konkurenciji, zahtjevima i potrebama potrošača. Pretpostavka uspješnog poslovanja svakog poduzeća je osvajanje i zadržavanje potrošača. Svako poduzeće koje djeluje na tržištu ima izgrađen vizualni identitet prema kojem se u mnoštvu prepoznaje na tržištu. Vizualni identitet poduzeća je prvi doticaj sa potrošačem. Vizualni identitet potrošaču odgovara na pitanja: Tko je ono? Što nudi? Koju poziciju na tržištu kvalitete želi zauzeti? U današnje vrijeme marketing je svugdje oko nas, reklamne kampanje se provode svakodnevno. Da bi se na kvalitetan način prezentirao proizvod ili usluga, predstavila neka tvrtka, potrebno je osmisliti kvalitetnu reklamnu kampanju. Grafički dizajn je baza reklamne kapanje. Prvi dolazi u kontakt s primaocem poruke i ostavlja utisak. Grafičkim dizajnom možemo prenijeti različite vrte poruke i jednim konceptom probuditi različito tumačenje u ljudi. Iz tog razloga grafički dizajn se mora pomno osmisliti ovisno u kojem podneblju će osvanuti. Mnogi čimbenici se moraju uzeti u obzir pri dizajniranju, od analize tržišta, konkurencije iste ili slične djelatnosti, uviđanja prednosti i mana, ukazivanja na svoju raznolikost i kvalitetu do vjerskih uvjerenja i kulturoloških znamenitosti kako bi dizajn bio uspješan, poruka prenesena i neuvredljiva pojedincima. Redizajnirali smo vizualni identitet ustanove za obrazovanje odraslih „Dante“ i osmislili novu reklamnu kampanju čijom smo izvedbom prezentirali novi dizajn ustanove. Novim dizajnom smo ujedno i analizirali uspješnost različitih varijantnih rješenja s obzirom na zadane marketinške zadatosti od strane same uprave za obrazovanje te s druge strane ciljane publike. Utvrđivali smo važnost dizajna i njegov utjecaj na potrošača. Mogućnost manipulacije svijesti dizajnom pri odabiru proizvoda/usluge i promjenu percepcije prema reklamnom proizvodu/usluzi. Poticanje daljnje komunikacije i prenošenja poruke u društvenim cjelinama potaknuta dizajnom kampanje te probuđivanje interesa novitetom u reklamnoj kampanji.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Pibernik, Jesenka
Defence date: 10 September 2013
Abstract in english: Development and operations of each company in the market can be traced through the development of its visual identity. Each company over the years is developing and improving its business adapting to market developments, conditions and competition, the demands and needs of consumers. The assumption of a successful business of every company is to win and retain customers. Any company that operates in the market has built a visual identity to which is recognized by the crowd. The visual identity of the company is the first contact with the consumer. The visual identity responds on this questions: Who is it? What does it offer? What position in the market quality wants to take? Nowadays, marketing is all around us, advertising campaigns are conducted daily. To present in the best way a product or service, it is necessary to develop a quality campaign. Graphic design is the base of Campaign. First comes in contact with the recipients of the message and leaves an impression. Graphic design can send different messages and leave a different interpretation of the concept awaken in people. For this reason, graphic design mustbe carefully designed depending on climate. Many factors must be taken into account when designing; analysis of markets, competitors of the same or similar activities, to grasp the advantages and disadvantages, pointing to its variety and quality, from religious beliefs to cultural heritage in order for successful design, the message transferr and inoffensive individuals. We have redesigned the visual identity of adult education "Dante" and created a new advertising campaign in which we present the new design of the institution. We also analyzed the performance of different alternatives in design, from marketing and target audience point of view. We determined the importance of design and its impact on consumers. Ability to manipulate minds with design when choosing products / services and change the perception of the advertising product / service. Encouraging further communication and transmission of messages in social units driven by the design campaigns and interest awekining by novely in the advertising campaign.
Uncontrolled Keywords: dizajn, grafički dizajn, vizualni identitet, marketing, marketinška kampanja, logotip, tipografija
Keywords in english: Design, Graphic Design, Visual Indentity, Marketing, Marketing Campaign, Logotype, Typography
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 128
Callnumber: pib 2013 beg
Inventory number: DB247
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 16 Apr 2014 13:20
Last Modified: 16 Apr 2014 13:20
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1602

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year