Analiza korištenja tiskovnih i elektroničkih novina

Devaj, Maja (2013) Analiza korištenja tiskovnih i elektroničkih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

[img]
Preview
PDF
DB211_Devaj_Maja.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Razvoj ljudske zajednice uključuje razvoj komunikacije među ljudima. To znači i razvoj načina prijenosa informacija. Mitovi su prvi način masovnog priopćavanja. Pismo se pojavljuje kao potreba za bilježenje informacija i znanja. Ono se razvija od slikovnih hijeroglifa i piktograma do znakovnog pisma, koje se razvija u današnje pismo. 1450. godine Johannes Gutenberg otkriva tiskarski stroj. Zbog njega nestaju pisarnice, a knjige se umnažaju jeftinije, brže i točnije. Tiskarstvo uzrokuje pojavu novinarstva, koji postaju nerazdvojni. Pismenost i kultura se šire pod utjecajem tiskarstva na sve veći krug ljudi. Ponovno se pojavljuje želja za demokracijom. Tisak je omogućio da znanje i vijesti postanu dobro sviju, a ne samo povlaštenih pojedinaca. Razvoj tehnologije tiskanja, potican ljudskom potrebom za informacijom i znanjem, stvara razne vrste novina, časopisa i knjiga koje se svakodnevno tiskaju u velikim nakladama u svijetu i kod nas. S vremenom tehnologija prijenosa informacije se prenosi s tiskanih na nove elektroničke medije koji omogućuju puno brži i efikasniji pristup do određenih informacija. Elektroničke novine danas polako, ali sigurno zamjenjuju tiskane novine. Anketa nam govori da studenti Grafičkog fakulteta gotovo svakodnevno čitaju elektroničke novine. Gotovo trećina ispitanika jednom tjedno pročita tiskovne novine. Ispitanici im više vjeruju, smatraju ih ozbiljnijima, sviđaju im se njihovi prilozi i listanje novina. Elektroničke novine smatraju zabavnim i velika im je prednost što su besplatne, multimedijalne i uvijek dostupne. Metoda praćenja oka je potvrdila da čitatelji uočavaju određeni članak ovisno o veličini članka, slika, naslova i fonta slova. Neovisno o dizajnu i mediju na kojem se nalaze informacije, mlađe generacije će se više okretati elektroničkim novinama nego tiskovnim. To već sada tjera vlasnike elektroničkih novina da uvedu naplaćivanje članaka.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Plenković, Mario
Defence date: 27 February 2013
Abstract in english: The development of the human community includes the development of communication among people. This also implies the development of a manner of information transmission. Myths were the first way of mass communication. Script originated from the necessity for recording information and knowledge. It developed from pictorial hieroglyphs and pictograms through character script, which then developed into script in its present form. In 1450 Johannes Gutenberg invented the printing press. Consequently, writing offices disappeared, and the copying of books became cheaper, faster and more accurate. Printing resulted in the rise of journalism and the two became inseparable. Under the influence of printing, literacy and culture spread to an ever larger circle of people. The desire for democracy rose again. Print enabled knowledge and news to become available to everyone, not only to the privileged few. The development of printing technology, driven by the human need for information and knowledge, resulted in the emergence of various types of newspapers, magazines and books that are printed daily in large printing runs, both globally and in our country. Over time, the technology of information transmission was transferred from printed to new electronic media, which allow a much faster and more efficient access to certain information. Today, electronic newspapers are slowly but surely replacing the printed newspapers. The survey shows that the students of the Faculty of Graphic Arts read electronic newspapers daily. Almost a third of the respondents read printed newspapers once a week. The respondents feel printed newspapers are more trustworthy and consider them to be more serious; they like the supplements and the feeling of turning pages. They consider electronic newspapers to be entertaining and their great advantage is that they are free, use multimedia and are always available. The eye-tracking method confirmed that the readers notice a certain article depending on the size of the article, images, titles and letter font. Regardless of the design and media on which the information is located, the younger generations will turn to electronic newspapers more readily than to printed ones. This is already forcing the owners of electronic newspapers to introduce the charging of articles.
Uncontrolled Keywords: Tiskovne novine, Elektroničke novine, Razvoj novina, Metoda praćenja oka (Eye tracking)
Keywords in english: Printed newspapers, Electronic newspapers, Newspaper development, Eye-tracking method
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 54
Callnumber: ple 2013 dev
Inventory number: DB211
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 17 Apr 2014 09:52
Last Modified: 17 Apr 2014 09:52
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1612

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year