Primjena vizualnog identiteta u korporativnom komuniciranju

Mance, Iva (2013) Primjena vizualnog identiteta u korporativnom komuniciranju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

[img] PDF
DB212_Mance_Iva.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tema diplomskog rada se temelji na dosadašnjim istraživanjima vezanim za vizualnu komunikaciju korporativnih brandova. Proces brandiranja je jako složen. Brand se sastoji od tri elemenata: emocionalnog, korporativnog i vrijednosnog (materijalnog). Te komponente su dio vizualnog identiteta korporacije. Identitet je strateško „vlasništvo“ organizacije, pomoću kojeg se ona pozicionira prema ciljnim skupinama. Izražava se i kroz poslovnu politiku, temeljne vrijednosti, svrhu postojanja, viziju, slogan kojima komuniciraju prema ciljnim/interesnim skupinama s ciljem postizanja željenog imidža. Korporativni identitet nastoji uklopiti ono što organizaciju čini jedinstvenom i pokušava utjeloviti njenu povijest (tradiciju), vrijednosti i filozofiju. Korporativni identitet je način na koji se neka organizacija predstavlja javnosti. Dijeli se na vizualni i fizički dio. Ovaj diplomski rad će se baviti analizom vizualne komponente korporativnog identiteta. Vizualni dio korporativnog identiteta u suštini čini: logotip, zaštitna boja, tipografija i danas vrlo popularna, fotografija. Nabrojani elementi čine cjelinu koja nesvjesno komunicira s javnosti, šalje nam određeni vizualni signal, komuniciranja i zaokružuju njen imidž. tj. poruku. U konačnici ti elementi predstavljaju organizaciju, važan su dio korporativnog imidža.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Plenković, Mario
Defence date: 27 February 2013
Abstract in english: Thesis is based on previous research relating to visual communication of corporate brands. Branding process is very complex. The brand consists of three elements: the emotional, and the corporate value (material). These components are part of the visual identity of the corporation. Identity is a strategic "ownership" of the organization, with which it positions itself for the target groups. Expressed through business policies, core values, purpose of existence, a vision, a slogan which they communicate to the target / interest groups in order to achieve the desired image. Corporate identity aims to combine what makes the organization unique and tries to embody its history (tradition), values and philosophy. Corporate identity is the way in which an organization to the public. It is subdivided into, visual and physical part. This thesis will deal with the analysis of the visual components of corporate identity. The visual part of the corporate identity essentially makes: logo, protective color, typography, and now very popular image. These elements form a whole, which unconsciously communicate with the public, send us the visual signal, or message. Ultimately, these elements represent the organization, uniting its image.
Uncontrolled Keywords: Komunikacija, Korporativna komunikacija, Korporativni identitet, Vizualni identitet organizacije/proizvoda
Keywords in english: Communications, corporate communications, corporate identity, visual identity of the organization / product
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 50
Callnumber: ple 2013 man
Inventory number: DB212
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 17 Apr 2014 09:58
Last Modified: 17 Apr 2014 09:58
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1613

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year