Manipulacije ulaznih informacija kod fotografije

Kumerle, Toni (2013) Manipulacije ulaznih informacija kod fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[img] PDF
Z459_Kumerle_Toni.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Zasićenost, svjetlina i ton, su tri svojstva boja koje se nalaze na fotografiji. Uz pomoć otvora objektiva, vremena eksponiranja i bijelog balansa, moguće je utjecati na reprodukciju boja, a time i na kvalitetu fotografije. Ovakvo saznanje može biti samo temelj daljnjem istraživanju i radu na što boljim i otkačenijim fotografijama. Upravo je i svrha ovog rada dokazati te tvrdnje. Tijekom istraživanja kako snimiti bolju fotografiju, nametnulo se nekoliko neizbježnih čimbenika. Kao prvo se istaknuo odnos boja i svjetline površina jer pri njihovom neskladu teško je pravilno kadrirati. Zatim se pojavio problem utjecaja izvora svijetla na zapis, jer izvori razčite temperature ne zrače istim tonom, pa daju fotografiji drukčiji ugođaj. Da bi se na kraju kroz praktični rad pokazalo da se svemu tome može prilagoditi i izvuči najbolje. I to uz utjecaj otvora objektiva na dubinsku oštrinu i svjetlinu te vremena eksponiranja također na svjetlinu, ali i na reprodukciju pokreta, uz sustav leća i razumijevanje bijelog balansa. Zaključak je da se kontrolom omjera između navedenih utjecaja i primjerenim kadriranjem, postiže povoljan kontrast objekta od okoline i opća stabilnost na fotografiji što rezultira jasnijim i ugodnijim doživljajem prizora.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Defence date: 18 September 2013
Abstract in english: Saturation, brightness and tone, are three color properties in the photo. With the help of aperture, exposure and white balance, it is possible to affect color reproduction, and thus the quality of the photos. Such knowledge can only be the basis of further research and work toward better and crazier photos. It is the purpose of this paper to prove these claims. During the research, how to shoot better photos, several unavoidable factors imposed. As first pointed out the relationship of color and brightness of the surfaces as in their disharmony is difficult to properly frame. Then there appeard the problem with impact of the light source on the record, because sources of different temperature do not exude the same tone, and give the picture a different atmosphere. To the end of the practical work proved all that can be customized to bring out the best. And all that using the impact of aperture on depth of field and the brightness and exposure time also on the brightness, but the reproduction of motion to, the lens system and understanding of white balance. The conclusion is that the control of the ratio between these impacts and appropriate framing, achieves favorable contrast of object from the environment and the general stability of the image resulting in a clearer and more enjoyable experience of the scene.
Uncontrolled Keywords: dubinska oštrina, bookeh, bijeli balans
Keywords in english: depth of field, bookeh, white balance
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 27
Callnumber: mik 2013 kum
Inventory number: Z459
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 22 Apr 2014 13:04
Last Modified: 22 Apr 2014 13:04
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1730

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year