Kako boje utječu na ono što kupujemo, proizvodimo i osjećamo

Matijević, Dina (2013) Kako boje utječu na ono što kupujemo, proizvodimo i osjećamo. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

[img] PDF
Z418_Matijevcć_Dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Cilj ovog završnog rada je ispitivanje uloge boja u trgovaĉkim proizvodima i umjetniĉkim pothvatima te analiza utjecaja na osjećaje ljudi. Osnovno je pitanje što nas to kod boja privlaĉi kada se koriste na odreĊen naĉin ili što nas odbija u nekim drugim okolnostima. Što nas navodi da kupimo sjajan, srebrni auto, a ne onaj ţute ili ljubiĉaste boje? Zašto nam crna rajĉica djeluje manje ukusno od crvene? Drugim rijeĉima, zanima nas kako boje utjeĉu na ono što proizvodimo, kupujemo i osjećamo te kako analiza funkcija boja utjeĉe na ljude općenito. Rad je podijeljen u ĉetiri poglavlja i obuhvaća uvodni dio te podruĉja vezana za marketing, estetiku i osjećaje. Ţivot bez boja bio bi kontinuirano putovanje u crnom, bijelom i nijansama sive. Zamislimo samo naše ţivote bez zelenih livada, vatreno crvenih usana, oĉaravajućeg plavog neba, veselih ţutih suncokreta. Premda smo svjesni vaţne uloge boja, za mnoge od nas misterij je utjecaj koji boje imaju na naše ponašanje, okoliš i osjećaje. Boja ima bitnu ulogu u našem vizualnom iskustvu i utjeĉe na osjete poput mirisa i okusa, ali takoĊer i podsvjesno oblikuje naše radnje. Zanimljivo je prouĉiti kako struĉnjaci stvaraju novu boju u trendovima te rašĉlanjuju uporabu boje u komercijalnim porukama. TakoĊer se pruţa mogućnost uvida u sam koncept uporabe boje, jednako kao i izazovi i tehnike koje se zahtijevaju kod apliciranja boje na široki spektar materijala. U ovome radu opisuje se i veza izmeĊu tijela, uma i same boje. Istraţivanjem širimo naše vidike i pomiĉemo granice spoznaja o boji, uoĉavamo njezine velike potencijale. Otvorimo li širom oĉi za sve nijanse, tonove , boje i sjene, mogućnosti su nam zaista velike, ako ne i beskonaĉne. U eksperimentalnom dijelu priloţen je upitnik proveden meĊu ljudima. Na temelju dobivenih rezultata pokušalo se razumjeti i donjeti zakljuĉak na koji naĉin boju doţivljavaju ljudi kojima je ona vaţan dio profesije te kako oni kojima je boja normalan dio svakodnevnice.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Knešaurek, Nina
Defence date: 18 September 2013
Uncontrolled Keywords: boja, proizvod, utjecaj boje na ţivot
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 34
Callnumber: kne 2013 mat
Inventory number: Z418
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 23 Apr 2014 07:36
Last Modified: 23 Apr 2014 07:36
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1761

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year