Implementacija Lorentzove funkcije u modeliranju reflektancijskoga profila slikovnoga elementa

Petric Maretić, Katja (2013) Implementacija Lorentzove funkcije u modeliranju reflektancijskoga profila slikovnoga elementa. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Modrić, Damir].

[img]
Preview
PDF
Doktorski rad Petric Maretić Katja.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Temeljem teorijskog opisa podpovršinskog raspršenja svjetlosti u papiru u okviru Monte Carlo simulacije, u radu je analizirana optička komponenta prirasta rastertonske vrijednosti. Rezultati pokazuju da je dobivena teorijska funkcija Lorentzovog oblika, koja opisuje podpovršinsko raspršenje, prepoznata kao funkcija razmazivanja točke, koja se koristi za konvolucijsko modeliranje reflektancijskih profila otisaka. Dobiveni rezultati analizirani su na otiscima koji su generirani na različitim papirima i digitalnim tiskarskim strojevima. Usporedbom mjerenih i računatih reflektancijskih profila otisnute linije i analizom primijenjenih teorijskih modela pokazano je da bolji opis daje funkcija razmazivanja točke koja ima Lorentzovu formu, nego do sada uobičajena Gaussova forma. Time je ujedno pokazana valjanost opisa korištenog u Monte Carlo simulaciji. Ovako dobivena funkcija razmazivanja ovisna je o samo jednom parametru – poluširini profila w. Utjecaji mnogih faktora (sastav papira, tehnika tiska, valna duljina svjetlosti, premaz, ...) detaljno su teorijski analizirani i uspoređeni s mjerenjima, te se pokazuje superiornost opisa korištenjem Lorentzove funkcije. Provjera rezultata načinjena je usporedbom s rezultatima dobivenima gradijentnom metodom koji potvrđuju navedene pretpostavke. Dobiveni zaključci su dodatno potvrđeni analizom reflektancijskih profila u frekvencijskoj domeni.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Modrić, Damir
Thesis Committee: Bolanča, Stanislav and Modrić, Damir and Beuc, Robert and Džimbeg-Malčić, Vesna and Movre, Mladen
Defence date: 25 February 2013
Abstract in english: This paper analyzes the optical dot gain component based on the theoretical description of subsurface scattering of light in paper within the Monte Carlo simulation. The results indicate that the obtained Lorentz shape theoretical function, which describes subsurface scattering, is recognized as a point spread function which is used for the modeling of the reflectance profile of prints by means of convolution. These results were analyzed on prints generated on different papers and digital printing machines. Comparison of measured and calculated reflectance profiles of printed lines and analysis of theoretical models applied show that the point spread function in Lorentz form provides a better description of the point spread function than the hitherto Gaussian form. This simultaneousely shows the validity of the description used in the Monte Carlo simulation. Thus derived the spread function has only one parameter dependance - the profile HWHM w. The influences of numerous relevant factors (composition of paper, printing technique, wavelength of incoming light, coating ...) were theoretically analyzed in detail and compared with measurements, demonstrating the superiority of the description using Lorentz function. Further confirmation of these assumptions was achieved by comparing the results with the ones obtained by the gradient method. The conclusions were additionaly confirmed by analysis of reflectance profile in the frequency domain.
Uncontrolled Keywords: funkcija razmazivanja, konvolucija, modulacijska funkcija, optički prirast rastertonske vrijednosti
Keywords in english: spread function, convolution, modulation function, optical dot gain
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 186
Callnumber: 655.3:658.56:535.6 pet d
Inventory number: 9382
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 30 Apr 2014 07:19
Last Modified: 30 Apr 2014 09:32
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1895

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year