Oblikovanje trodimenzionalne slikovnice na temu divljih životinja

Gašparović, Marijana (2011) Oblikovanje trodimenzionalne slikovnice na temu divljih životinja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img] PDF
Z252_Gašparović_Marijana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Promatrajuči dijecu počela sam primječivat poteškoče koje se javljaju u njihovom razvoju kod učenja slova i to mi je ujedno bio poticaj za temu završnog rada. Izbor teme za završni rad je opis i izrada edukativne slikovnice za djecu u dobi od 4 do 6 god. Slikovnica se razlikuje od ostalih samim time što vjernije prikazuje odreĎene ţivotinje, a odnosi se na savijanje i rezanje papira, da bi se prikazali razni oblici u 3D, a u ovom slučaju se odnosi na trodimenzionalne figure ţivotinja i slova. Dijete prati interaktivne slike i tekst, odnosno slova koji se nadovezuju na cijelu riječ i prestavljaju sliku predhodne ţivotinje. Dijete se uključuje u čitanje, logičko povezvanje slika i slova, pa do učenja pisanja slova odnosno cijele riječi, Tako pokazivajuči slova koja čita usvaja vezu izmeĎu pisanog i govorno jezika. Cilj i zadaci završnog rada su potaknuti djecu na učenje abecede i ţivotinja, te im pritom olakšati učenje kroz trodimenzionalne oblike. Dočaravjaući im što vjernije i zanimljivije njihov izgled i osjećaj za volumen. Isto tako omogućiti djeci lakše i brţe učenje kroz igru, te razviti njihove sposobnosti zapaţanja i kopiranja slovnih znakova. Ideja ove slikovnice je da privuće paţnju svojim trodimenzionalnim elementima, a ujedno da sadrţi neke od elemenata klasične knjige te je namjenjena da se dijete postepeno upoznaje sa knjigom, slikom i tekstom. Ovakav obilk knjige pomaţe da dijete poveţe značenje teksta sa knjigom, potiče razvoj govora, paţnje, koncentracije, pamćenja, razvija se sposobnost zaključivanja, bogati se rječnik, te dobivaju informacije. Dijete usvaja kulturu čitanja knjiga, pisanja ali i kulturu slušanja, a to će biti vrlo korisno kada krene u školu. Ova čarobna trodimenzionalna dječja knjiga je jedno čudesno putovanje kroz divlje ţivitinje i slova, a svaka stranica potiće njegovu maštu.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Brozović, Maja
Defence date: 21 September 2011
Abstract in english: Watching childrens I start to notice difficulties that occurred in their developmental with learning letters and that was my encouragement for topic of my final paper. Topic choice for final paper is description and making picture book for childrens in age of four to sixs years. Picture book is different from others beacuse it show more faithfully certain animals, by bending and cutting papers to show different shape in 3D, and in this case to apply to 3Dfigures of animals and letters. Child absorbs interacive picture andtext, apropos letters that make fullword and show picture of previous animal. Child is include in reading, logic associating picture and letters to learning writing letters to fullword. This way by reading letters he link connection between writing and reading. Intention and tasks of final paper are to encourage childrens to learn alphabet and animals and to ease learning by 3D shape. Faithfully and interesting demonstration their looks and sense for volume. Also to ease and fast learningthrow game and to develop their ability for notice and copying letters. The idea of this picture book is to adduct attention by 3D shape and also to contain some of elements from classic book and to gradually informe child tobook, picture and text. This type of book helps child to connect meaning of text to book, encourage language development, attention, concentration, memory, develop ability to inference, exuberant vocabulary and getting informations. Child adoption culture for reading books, writing and also a culture for leasing that will be very useful when child start to goes to school. This magic 3Dchild book is one miraculous journey throw wild animals and letters, and every page stimulative their imagination.
Uncontrolled Keywords: povijest slikovnice, pojam slikovnice, podjela, oblikovanje
Keywords in english: history of picture book, term of picture book, division, design
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 29
Callnumber: bro 2011 gaš
Inventory number: Z252
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 05 May 2014 10:13
Last Modified: 05 May 2014 10:13
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1952

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year