Vizualni identitet u kontekstu odabranog tržišta

Žunar, Ivan Goran (2014) Vizualni identitet u kontekstu odabranog tržišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

[img]
Preview
PDF
DB389_Zunar_Ivan_Goran.pdf

Download (20MB) | Preview

Abstract

Diplomski rad bavi se vizualnim identitetom proizvoda kroz identitet robne marke, ambalaže i promocije proizvoda u konačnici u kontekstu specifičnosti odabranog tržišta i ciljane skupine. Svrha mu je istraživanje osobnog projekta nastalog u sklopu kolegija Dizajn odabranog grafičkog proizvoda na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – dizajna robne marke premium proizvoda kućnih i uredskih žarulja Aha, njenih triju ambalaža i promocije vizualnog identiteta da bi se saznalo kako bi se Aha robna marka proizvoda ponašala na policama tržišta za koje nije dizajnirana u odnosu na tržište za koje jest dizajnirana, odnosno koji su potencijalni problemi dizajna kojima bi se valjalo posvetiti prije plasmana vizualnog identiteta na novo tržište. Istraživanje se vrši na hrvatskom tržištu i na odabranom španjolskom tržištu, na ciljanoj skupini visokoobrazovanih muškaraca od 25 do 50 godina. Teorijski su analizirana oba tržišta i njihov dizajn u društveno-gospodarskom kontekstu, a eksperimentalno je izvršeno opservacijsko istraživanje dizajna robnih marki i ambalaža u spomenutoj kategoriji žarulja na relevantnim svjetskim web portalima dizajna ambalaže i u njihovim distribucijskim kanalima na oba tržišta. Osim toga, izvršeno je anketiranje i intervjuiranje ciljane skupine na hrvatskom i španjolskom tržištu s ciljem da se otkrije kakvi su vizualni kodovi na pojedinom tržištu, kako ciljana skupina s pojedinog tržišta interpretira poruke i koje su im želje, potrebe, navike i vrijednosti.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Pibernik, Jesenka
Defence date: 25 September 2014
Abstract in english: Master thesis deals with the visual identity of a product through its brand identity, packaging and product promotions in the context of specifics of the selected market and target group. Its purpose is to explore a personal project created as a part of the course „Design of the selected graphic product“, at Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb – design of a premium brand of home and office light-bulbs Aha, three of its packagings and promotion of the brand. The purpose of thesis is to explore how will Aha brand act on the shelves of the market for which it is not designed in comparison with the market for which it is designed. The purpose is to find out which are potential problems of design which would be necessary to solve prior to the placement of brand on the new market. Research is conducted at the Croatian market and selected Spanish market, and on the target group of highly educated men from 25 to 50 years of age. It is conducted theoretical analysis of both markets and their design in socio-economic context, and observational study of brand and packaging designs in mentioned category of light-bulbs, on relevant global web portals of packaging design and in their distribution channels of both markets. In addition, it is conducted survey and interview among target group form Croatia and from Spain in order to discover which are visual codes in each market, how target group on each market interprets brand messages and which are wishes, needs, habits and values of a target group on each market.
Uncontrolled Keywords: vizualni identitet proizvoda, dizajn ambalaže, tržište, ciljana skupina
Keywords in english: visual identity of a product, packaging design, market, target group
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 112
Callnumber: pib 2014 žun
Inventory number: DB389
Depositing User: Antonia Grgurović
Status: Unpublished
Date Deposited: 26 Sep 2014 12:23
Last Modified: 26 Sep 2014 12:23
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2197

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year