Utjecaj korištenja podatkovnih struktura na točnost ICC profila

Šestak, Petra (2014) Utjecaj korištenja podatkovnih struktura na točnost ICC profila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

[img]
Preview
PDF
DB412_Sestak_Petra.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Kako se u današnje vrijeme, razvojem novih tehnologija, želi postići što veća kvaliteta reprodukcijskog procesa, sve se više pažnje posvećuje sustavu za upravljanje bojama koji se može opisati kao upotreba hardvera, softvera i metodologije za kontrolu i prilagodbu boje kroz različite uređaje. Kalibracija i karakterizacija uređaja nezaobilazan su dio osiguranja kvalitete u procesima grafičke reprodukcije. ICC specifikacija propisuje format zapisa, odnosno podatkovne strukture različitih vrsta profila, ali omogućuje fleksibilnost u korištenju tih struktura pri izradi profila. Time se omogućuje optimizacija i postizanje veće točnosti profila ovisno o reprodukcijskim karakteristikama uređaja za koji se profil izrađuje. U okviru ovog istraživanja ispitati će se utjecaj „B“ krivulja na točnost profila jednog procesa. S obzirom da transformacijska tablica profila zbog ograničenja veličine ne može sadržavati sve permutacije ulaznih vrijednosti, za ulaze koji nisu sadržani u tablici pripadajući izlazi se određuju interpolacijom. Kako je metoda u osnovi linearna, a procesi su uglavnom nelinearni, dolazi do odstupanja predviđenih izlaznih vrijednosti od stvarnih. Te se pogreške mogu smanjiti korištenjem „A“ krivulja i „B“ krivulja profila. U ovome istraživanju ocijeniti će se i usporediti točnosti ICC profila koji koriste različite „B“ krivulje.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Milčić, Diana
Defence date: 25 September 2014
Abstract in english: How in today's world do developments of new technology, wish to achieve greater quality of reproduction processes there is more awareness on the color management systems which can be described as the use of hardware, software and methodology for the control of colours through various devices. Calibration and characterization devices are parts that insure the quality of the graphic reproduction processes. ICC specifications prescribe the format records regarding data structure and various types of profiles, but also allows for flexibility in the use of the structures at the making profile. This enables optimization and achieving greater accuracy profiles depending on the reproductive characteristics of the device for which the profile is being created. This research will examine the impact of the "B" curve on the accuracy of the profile of a process. Since the transformation table profiles due to size limitations may not contain all the permutations of input values for inputs that are not included in the table corresponding outputs are determined by interpolation. Since the methods are basically linear and processes are generally nonlinear, that leads to deviations predicted output values of the real. The mistakes can be reduced by using "A" curves and "B” curves of the profile.
Uncontrolled Keywords: sustav za upravljanje bojama, ICC profili, gamut, kalibracija i karakterizacija ureĎaja, poliharmonijski splajn
Keywords in english: color management systems, ICC profiles, Gamut, calibration and characteristic devices, poliharmonic spline
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 56
Callnumber: mil 2014 šes
Inventory number: DB412
Depositing User: Antonia Grgurović
Status: Unpublished
Date Deposited: 29 Sep 2014 09:08
Last Modified: 29 Sep 2014 09:08
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2224

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year