Prilagodba sučelja e-učenja

Rizvan, Zrinka (2015) Prilagodba sučelja e-učenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

[img] PDF
DB493_Rizvan_Zrinka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Cjeloživotno obrazovanje potreba je svakog pojedinca. Sistem učenja na daljinu se usavršavao s razvojem tehnologija. U početku su se za učenje koristili tiskani materijali. Razvoj tehnologije omogućio je uvođenje novih ʺpoučnihʺ medija. Popularnosti ovog oblika učenja uvelike su doprinijeli elektronski mediji, interaktivne računalne tehnologije i dinamičke Web stranice. Kako bi cjeloživotno učenje bilo dostupnije svima, ostvaruje se učenje na daljinu ili e-učenje. Ovakvo učenje kroz mnoge svoje oblike pruža snažnu podršku cjeloživotnom obrazovanju, a to se posebice odnosi na studentsku populaciju. Cilj ovog rada je kreirati sučelje za e-učenje koje bi bilo privlačno studentskoj populaciji, uzevši u obzir pretpostavku kako dobro dizajniran kolegij e-učenja može privući studente i uključiti ih u samostalan kreativan rad kao i pripremiti za cjeloživotno učenje. Ukazuje se na utjecaj novih medija i najnovijih informacijskih tehnologija na obrazovanje i njegovu intenzivnu transformaciju u komparativne oblike u okviru globalne ekonomije znanja i suvremenog informacijskog društva. Trenutno najpopularniji sustav za e-učenje koji se koristi diljem svijeta je Moodle. E- učenje napreduje velikom brzinom pogotovo u razvijenijim zemljama jer ima jako puno prednosti u odnosu na druge oblike učenja. Prisustvo ovakvog oblika učenja u budućnosti će zasigurno rasti i svi oni koji hoće biti u korak s razvojem kao aktivni članovi društva trebaju ga koristiti.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mandić, Lidija
Thesis Committee: Poljičak, Ante and Mandić, Lidija and Strgar Kurečić, Maja
Defence date: 7 October 2015
Abstract in english: Lifelong education is the basic need of the individual. The sistem of distance learning is studied with the development of technology. In the beginning for learning were used printed materials. The development of technology has enabled the introduction of new "instructive" media. The popularity of this form of learning is crucial contributed to electronicmedia, interactive computer technology and dynamic Web pages. To make lifelong learning more accessible to everyone there is a distance learning or e-learning. This kind of learning through many of its forms provides strong support to lifelong learning, and It is specifically referring to the student population. The aim of this work was to create the interface of e-learning that would be attractive to the student population, taking into account the assumption that well designed e-learning course can attract students and involve them in independent creative work as well as to prepare for lifelong learning. It points us to the influence of new media and the latest information technology on education and its intensive transformation into comparative forms in the context of the global knowledge economy and modern information society. Currently the most popular system for e-learning is used throughout the world is Moodle. E-learning is progressing rapidly, especially in developed countries because it has a lot of advantages over other forms of learning. The presence of this form of learning in the future will certainly grow and all those who want to be in step with the development as an active member of society, should use it.
Uncontrolled Keywords: cjeloživotno obrazovanje, razvoj tehnologije, E-učenje, studenti, sučelje
Keywords in english: lifelong education, technology development, E-learning, students, interface
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 53
Callnumber: man 2015 riz
Inventory number: DB493
Depositing User: Elizabeta Rybak Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 19 Oct 2015 09:32
Last Modified: 19 Oct 2015 09:32
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2423

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year