Odraz i sjena u portretnoj fotografiji kao nosioci prikaza unutarnjih emocionalnih stanja

Lešković, Ivana (2015) Odraz i sjena u portretnoj fotografiji kao nosioci prikaza unutarnjih emocionalnih stanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[img] PDF
DB501_Leskovic_Ivana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Korištenjem DSLR fotoaparata i vrlo razvijenih programa za obradu fotografije danas se mogu postići nevjerojatne fotografije. Fotograf mora naravno biti upućen i dobro izuĉen u korištenju elemenata svjetla: otvor objektiva, osjetljivost senzora i vrijeme eksponiranja. Mnogi odliĉni portreti su dobiveni iskorištavanjem ambijentalnog prirodnog svjetla koje daje dinamiĉne sjene. Da bi se izvukla emocija u punoj mjeri ĉesto se fotografira u crno-bijeloj tehnici jer crno-bijela fotografija stavlja naglasak na dubinu. Odrazima se ĉesto moţe naglasiti impresija koju je fotograf doţivio, stoga se ĉesto koristi i u portretnoj fotografiji. U portretnoj fotografiji je vaţno znati kojim objektivom će se snimati modeli te koja se rasvjetna tijela pri tome moraju koristiti. Fine art fotografija je stil fotografije kojim se postiţe nadrealnost fotografija i bliskost sa naslikanim slikama. U radu se analizira portretna fotografija unutar fine art stila te su kao glavni motivi odraz i sjene. Eksperimentalni dio se odnosi na fotografiranje odraza i sjena portreta razliĉitih modela te se istraţuje utjecaj promjena kutova osvjetljenja na doţivljaje prikazanih osjećaja. S obzirom na razliĉite glatke površine koje mogu reflektirati ljudski odraz, mogu se doĉarati unutarnja duševna stanja ljudi. Sjene koje se stvaraju na licu modela promjenom osvjetljenja se koriste da bi se iznimno naglasili odreĊeni osjećaji.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Thesis Committee: Žiljak Stanimirović, Ivana and Mikota, Miroslav and Mrvac, Nikola
Defence date: 7 October 2015
Abstract in english: By using DSLR camera and highly developed software for editing photographs, one can achieve amazing photographs. The photographer has to understand and be quite educated in using the primary elements of light: aperture, sensibility of sensor and shutter speed. Many great portraits are gotten by using the natural light which gives dynamic shadows. To get the emotion out of model in a full capacity, often are photographs taken in black and white technique because black and white photograph puts an accent on the depth. With reflections is impression that the photographer has, often shown, so it is often used in portrait photography. In portrait photography is important to know with what lens will photographer shoot the pictures of a model and what lighting equipment should be used there. Fine art photography is a style of photography with which one can achieve surreal photographs and similarity with painted arts. In the thesis portrait photography inside the fine art photography is being analyzed and the main motives are reflection and shadows. In experimental part of thesis are researched reflections and shadows of portraits of different models and it is also researched how much does a change of angle of light affect understanding of shown emotions. Considering various smooth surfaces with which can human reflections be reflected, the inner state of people can be illustrated. The shadows that create themselves on the face of a model by change of light are used to put a great accent on certain feelings.
Uncontrolled Keywords: fotografija, fine art fotografija, portretna fotografija, svjetlo, sjena, odraz
Keywords in english: photography, fine art photography, portrait photography, light, shadow, reflection
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 84
Callnumber: mik 2015 leš
Inventory number: DB501
Depositing User: Elizabeta Rybak Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 19 Oct 2015 12:45
Last Modified: 19 Oct 2015 12:45
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2440

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year