Utjecaj gramature papira na svojstva otopine za vlaženje

Nodilo, Ivana (2003) Utjecaj gramature papira na svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

[img] PDF
D240_Nodilo_Ivana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (734kB)

Abstract

Papir po svojim svojstvima i načinom proizvodnje u procesu plošnog tiska može mijenjati fizikalno-kemijska svojstva otopine za vlaženje. Tako i papir s premazom uslijed postupka proizvodnje i sastava može utjecati na promjenu pH vrijednosti tijekom procesa tiska. U tom slučaju, osim pH vrijednosti, mijenja se i električna provodnost, a samim time i ostali fizikalno-kemijski parametri. Ispitivanja su obuhvatila mjerenja fizikalno-kemijskih parame- tara otopine za vlaženje u zavisnosti o količini papira s premazom, te vremenu u kojem je papir djelovao na otopinu. Dobiveni rezultati ukazuju da dodatkom papira u otopinu za vlaženje dolazi do povećanja svih fizikalno-kemijskih parametara i pokazuju logaritamsku zavisnost o vremenu. Povećanjem vremena djelovanja papira na otopinu za vlaženje povećava se koncentracija otopljenih tvari, što je karakteristično za prvih 15 do 20 minuta. Povećanjem količine papira nakon 2 g ne dolazi do značajnijeg povećanja električne provodnosti. Uzrok tomu može biti stvaranje zasićene otopine, gdje ne dolazi do daljnje disocijacije soli nazočnih u papiru. Proces vlaženja odvija se u blago kiselom mediju, u pH podr- učju od 4.4 do 4.9. Povećanjem pH vrijednosti otopine za vlaženje iznad 6, može uzrokovati trajno oštećenje bemitne strukture Al2O3 od čega se sastoje slobodne površine što može izazvati promjenu strukture slobodnih površina i time promijeniti njihovu hidrofilnost. Povećanje vrijednosti površinske napetosti, kao i kontaktnog kuta otopina za vlaženje može uzrokovati znakovitu promjenu njiho- vih fizikalno-kemijskih svojstava. Ta promjena ogleda se u naruša- vanju emulgacijskog odnosa, te ravnoteže boja-voda. Povećanje količine papira u pripremljenim otopinama za vlaženje uzrokuje povećanje svih značajnijih fizikalno-kemijskih parametara što je posljedica otapanja punila koje se nalazi u papiru, kao i zaostalih primjesa iz procesa proizvodnje papira, bilo da se radi o novom, recikliranom ili papiru s premazom.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Gojo, Miroslav
Defence date: 2003
Abstract in english: Paper with its properties and the way of producing in the process of offset printing changes physical-chemical properties of wetting solution. Thus and coat paper because of paper production process and its composition and structure pH value in the printing process significally changes. In that case, except pH value, electrical conductivity changes as well as other physical-chemical parameters. Investigations covered measurements of physical - chemical parameters of fountain solution in dependence on the quantity of printing coated paper, as well interacting time of the paper to the fountain solution. The results show that the addition of paper to the solution rise all physical chemical parameters and the logarithmic dependence of the time is determined. Increasing the time of papers influence on the solution concentration, dissolved matherials (particles) rises, what is the characteristics of the first 15 – 20 minutes. Increasing the paper amount above 2 g there is not a significant increase of electrical conductivity detected. The possible reason for such a behaviour could be forming a saturated form of solution, with absence of further dissociation of salts present in the paper. The wetting process is carried out in a mild acid media, in a pH range 4.4 to 4.9. Increasing pH value above 6 could cause a permanent damage of bemite Al2O3 structure that forms nonprinting elements and that could cause changes in nonprinting elements structure and change their hydrophility. The increase of surface tension and contact angle of the fountain solution could cause significant changes in physical – chemical prop- erties. This changes are evident in disturbing the emulgation ratio and the ink – water ratio. Increasing paper quantity in prepared fountain solutions caused increase of significant physical – chemical properties that are conse- quences of dissolving of fillers that are in paper and remained matherials from paper production, in the new paper production, recycled paper or coated paper.
Uncontrolled Keywords: električna provodnost, kontaktni kut, otopina za vlaženje, papir, pH vrijednost, površinska napetost
Keywords in english: contact angle, electrical conductivity, fountain solution, paper, pH value, surface tension
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 45
Callnumber: goj 2003 nod
Inventory number: D240
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:31
Last Modified: 02 Jun 2014 13:28
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/254

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year