Pravila simetrije u matematici i dizajnu

Fotak, Josipa (2016) Pravila simetrije u matematici i dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

[img]
Preview
PDF
Z737_Fotak_Josipa.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

U ovom završnom radu dan je odgovor na pitanje koja dizajnerska rješenja obzirom na pravila simetrije korisnici grafičkih proizvoda različitih dobnih skupina i različitih pogleda na svijet preferiraju više od drugih. Eksperimentalni dio rada se sastojao od dva dijela: dizajna originalnih testnih uzoraka kao različitih fotografija za vizualnu evaluaciju kvalitete tri vrste simetrija (rotacija, translacija te zrcalna simetrija) te vizualnog eksperimenta u kojem su sudjelovala 52 ispitanika. Neke testne fotografije su potpuno simetrične dok druge više ili manje odstupaju od zakona simetrije. Ispitanici su rangirali testne uzorke prema Likertovoj skali kako bi se utvrdilo koji oblik dizajna im se više sviđa. Mjera vizualne kvalitete pojedinog dizajna definirana je kao aritmetička sredina rangova svih ispitanika za svaki uzorak. Pomoću Friedmannove ANOVE utvrđeno je postojanje statistički značajnih razlika među aritmetičkim sredinama rangova (p<0,05) kod svih vrsta simetrija. Wilcoxonovim testovima su identificirani oni parovi uzoraka čije aritmetičke sredine se međusobno razlikuju (p<0,05). Rezultati istraživanja jasno pokazuju da korisnici više preferiraju simetrične strukture kod sve tri vrste simetrija Zahvaljujući dizajnu, matematičko područje simetrije pronalazi svoju primjenu i u grafičkoj tehnologiji.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Budimir, Ivan
Thesis Committee: Modrić, Damir and Budimir, Ivan and Dragčević, Krešimir
Defence date: 20 September 2016
Abstract in english: This bachelor's thesis presents and answers the question which graphic solution respondents with different beliefs and ages prefer. The experimental part of the thesis has two parts: design of original test patterns as different photographs for visual evaluation of three types of symmetry (rotation, translation and mirror symmetry) and visual experiment in which 52 respondents participated. Some of the test photographs are completely symmetrical while some of them deviate more or less from the symmetry. The participants evaluated the test patterns based on Likert's scale in order to determine which pattern they prefer. The measure of visual quality of each design is defined as an arithmetic mean of ranges for each pattern of all respondents. Wilcoxon's tests determined the pairs of patterns whose arithmetic means different from each other (p<0,05). Friedmann's ANOVE determined the existence of statistically significant differences between arithmetical means of ranges (p<0,05). The results of research clearly indicate that respondents prefer the symmetrical patterns in all three types of symmetry. With the help of design, the mathematical symmetry finds the application in the graphic industry too.
Uncontrolled Keywords: Simetrija, grafički dizajn, vizualna kvaliteta, Friedmannova ANOVA
Keywords in english: Symmetry, graphic design, visual quality, Friedmann ANOVA
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 34
Callnumber: BUD 2016 FOT
Inventory number: Z737
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 12 Oct 2016 08:28
Last Modified: 12 Oct 2016 08:28
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2547

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year