Utjecaj gramature papira na promjenu fizikalno-kemijskih svojstava otopine za vlaženje

Bašić, Katarina (2003) Utjecaj gramature papira na promjenu fizikalno-kemijskih svojstava otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

[img] PDF
D241_Bašić_Katarina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (881kB)

Abstract

Papir po svojim svojstvima i načinom proizvodnje u procesu plošnog tiska može mijenjati fizikalno-kemijska svojstva otopine za vlaženje. Tako i papir s premazom koji uslijed postupka proizvodnje i sastava može utjecati na promjenu pH vrijednosti tijekom procesa tiska. U tom slučaju, osim pH vrijednosti, mijenja se i električna provodnost, a samim time i ostali fizikalno-kemijski parametri. Ispitivanja su obuhvatila mjerenja fizikalno-kemijskih parametara otopine za vlaženje u zavisnosti o količini novinskog papira, te vremenu u kojem je papir djelovao na otopinu. Dobiveni rezultati ukazuju da dodatkom papira u otopinu za vlaženje dolazi do povećanja određenih fizikalno-kemijskih parametara koji pokazuju linearnu i logarirtamsku zavisnost o vremenu. Povećanjem vremena djelovanja papira na otopinu za vlaženje povećava se koncentracija otopljenih tvari, što je karakteristično za prvih 15 do 20 minuta. Povećanjem količine papira nakon 2 g ne dolazi do značajnijeg povećanja električne provodnosti Uzrok tomu može biti stvaranje zasićene otopine, gdje ne dolazi do daljne disocijacije soli nazočnih u papiru. Proces vlaženja odvija se u blago kiselom mediju, u pH području od 4.4 do 4.9. Povećanjem pH vrijednosti otpine za vlaženje iznad 6, može uzrokovati trajno oštećenje bemitne strukture Al2O3 od čega se sastoje slobodne površine, što može izazvati promjenu strukture slobodnih površina i time promijeniti njihovu hidrofilnost. Povećanje vrijednosti površinske napetosti otopina za vlaženje može uzrokivati znakovitu promjenu njihovih fizikalno-kemijskih svojstava. Ta promjena ogleda se u narušavanju emulgacijskog odnosa, te ravnoteže boja-voda. Smanjenje kuta močenja ukazuje na jako dobro izbalansiranu količinu pojedinih dodataka tako da uprkos povećanju površinske napetosti ne dolazi do povećanja kontaktnog kuta Povećanje količine papira u pripremljenim otopinama za vlaženje uzrokuje povećanje svih značajnijih fizikalno-kemijsih parametara osim kuta močenja što je posljedica otapanja punila koje se nalazi u papiru, kao i zaostalih primjesa iz procesa proizvodnje papira, bilo da se radi o novom, ili recikliranom ili papiru s premazom.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Gojo, Miroslav
Defence date: 2003
Abstract in english: Due to its own properties, and owing to the offset printing production process, paper may give rise to changes in the fountain solution. This is also true for the paper with coating, which, likewise, may cause pH value to alter during the printing process. Thus, in addition to the pH value, electrical conductivity and, consequently, other physical and chemical parameters change as well. The present study has comprised the measurements of the physical and chemical parameters in dependence on the amount of the newsprint paper used and on the period of time in which the paper was acting onto the solution. According to the results obtained therefrom, allowing additional amounts of paper into the fountain solution, a rise is given to the increase of some physical and chemical parameters, indicating linear and logarithmic dependence on time. By increasing the period of time in which the paper is acting onto the fountain solution, the concentration of dissolved substances is increased, presenting a phenomenon typical of the initial fifteen-to-twenty minute period. The increased amount of paper, beyond 2 g, will not cause a significant rise in electrical conductivity. This may be due to the formation af a saturated solution, in which further dissociation of salts present in the paper, will not occur. The wetting process takes place in a mildly acid medium, within a 4.4 to 4.9 range. The increase of the pH value of the solution beyond 6 may cause a permanent damage to the bemite Al2O3 structure that the non-printing surfaces are composed of, which casemay provoke alteration in the non-printing surfaces and, consequently, change their hydrophilic properties. Higher surface tension in fountain solutions may cause a significant change in their physical and chemical properties. Such a change is reflected in a disarranged emulgation ratio, affecting also the ink-water balance. A reduction of the wetting angle has indicated a very appropriately balanced amount of various admixtures, thus, despite a higher surface tension, the increase of the contact angle will not occur. The increased amount of paper in the prepared fountain solutions has caused the increase of all important physical and chemical parameters, with the exception of the wetting angle, as a consequence of the dissoving of filler present in the paper, as well as of the residuals from the paper production process, regardless of whether the brand new, recycled or coated paper is concerned.
Uncontrolled Keywords: električna provodnost, kontaktni kut, otopina za vlaženje, pH vrijednost, površinska napetost, papir
Keywords in english: electrical conductivity, contact angle, fountain solution, paper, pH value, surface tension
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 46
Callnumber: goj 2003 baš
Inventory number: D241
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:31
Last Modified: 02 Jun 2014 10:57
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/255

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year