Vizualna konstrukcija stranice za online učenje uz integraciju elemenata video igara kao motivacijski aspekt korištenja

Krunić, Mislav (2017) Vizualna konstrukcija stranice za online učenje uz integraciju elemenata video igara kao motivacijski aspekt korištenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

[img] PDF
DB710_Krunić_Mislav.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Kroz ovaj rad želi se istražiti različite oblike motivacije studenata u upotrebi sustava za online učenje radi konstrukcije boljeg okruženja učenja. Cilj je kroz izradu idejnog vizualnog rješenja izgleda stranice prikazati moguću upotrebu različitih koncepata kao što su multimodalno učenje i gamifikacija kako bi se vidio njihov utjecaj na motivaciju studenata i njihovu želju za upotrebom dodatnih sadržaja izvan okvira predavanja. U radu se objašnjavaju osnovni principi web dizajna i kako korisničko sučelje i korisničko iskustvo utječu na želju za korištenjem, razlaže se osnovni koncept gamifikacije te principi na kojima se zasniva te objašnjavaju prednosti i nedostatci online i multimodalnog učenja. Nastoje se obuhvatiti različiti koncepti kako bi se ispitao utjecaj svakog od njih. Da bi se to postiglo provedena je prezentacija i popratno istraživanje u obliku intervjua među studentima kako bi se saznale njihove reakcije kao mogućih potencijalnih korisnika. Radu se prilazi pod pretpostavkom da bi se integracijom elemenata video igara u sustave učenja moglo potaknuti studente na učestalije korištenje sustavom. Druga pretpostavka je da progresivni modeli učenja, koji uključuju multimodalnu prezentaciju sadržaja, djeluju pozitivnije na želju studenata da uče zbog mogućnosti odabira koja im se pruža. Iz provedenog istraživanja vidljivo je kako elementi video igara mogu učiniti sadržaj zabavnijim i zanimljivijim, ali kako proizvedena motivacija nema dugoročan učinak.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mrvac, Nikola
Thesis Committee: Žiljak Stanimirović, Ivana and Mrvac, Nikola and Mikota, Miroslav
Defence date: 29 September 2017
Abstract in english: Purpose of this paper is to explore different forms of student motivation in using online learning websites in order to create better learning environment. Goal is to create conceptual visual representation of web that will display use of different concepts such as multimodal learning and gamification so that their effects on student motivation i their desire to use content outside of lecture framework could be examined. Paper explains base principles of web design and how user experience and user interface can affect person's desire to use web. It breaks down basic concepts of gamification and principles on which it is based on along with benefits and pitfalls of online and multimodal learning. Goal is to include different concepts in order to test each of their influences separately. In order to achieve that created web and its content was presented to respondents upon what research was conducted in form of an interview in order to see their reactions. Respondents were all students and former students as potential users. Paper is approached under assumption that integrating video game elements in web learning systems might have stimulating effect on students in order to use the system more often. Another assumption is that progressive learning models, that incorporate multimodal content presentation, have positive effect on students desire to learn because of their opportunity to choose. Through conducted research it is visible that video game elements can make content more interesting and fun, but created motivation doesn't have long termed influence.
Uncontrolled Keywords: Gamifikacija, video igre, motivacija, online učenje, web dizajn
Keywords in english: Gamification, video games, motivation, online learning, web design
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 77
Callnumber: MRV 2017 KRU
Inventory number: DB710
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 07 Feb 2018 10:07
Last Modified: 07 Feb 2018 10:07
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2841

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year