Odrţavanje strojeva za štancanje i usporedba roto i plošnih štanci

Vrkić, Toni (2018) Odrţavanje strojeva za štancanje i usporedba roto i plošnih štanci. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

[img]
Preview
PDF
Z847_Vrkić_Toni.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Tema ovog završnog rada je rad i odrţavaje strojeva za štancanje. Kroz rad će se opisivati proces štancanja kao i njegov radni tok. Navodit će se vrste strojeva za štancanje, naĉini njihovog rada te će se pobliţe opisati odreĊeni dijelovi strojeva. Nakon uvodnog dijela u kojem će se govoriti o odrţavanju strojeva, spomenit će se povijest štancanja i vaţnosti te djelatnosti. Opisivat će se strojevi za štancanje, a pobliţe će se objasniti rad plošnog i rotacijskog štancanja. TakoĊer će se navesti ĉimbenici koji imaju utjecaj na sam rad stroja i na krajnji proizvod, govorit će se o dijelovima tih strojeva te njihovim ulogama u stroju. Navest će se alati, opisati njihova izrada te njihova primjena u strojevima. U praktiĉnom dijelu govorit će se o uporabi štancanja u industriji ambalaţe od valovitog kartona. Uvod u praktiĉni dio je opisivanje radnog materijala odnosno valovitog kartona. Nakon toga opisivat će se rad rotacijskog i plošnog tipa štance na valovitim kartonima, napravit će se njihova usporedba te navesti njihove prednosti i mane.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Banić, Dubravko
Thesis Committee: Pasanec Preprotić, Suzana and Banić, Dubravko and Donevski, Davor
Defence date: 17 July 2018
Abstract in english: The theme of this final work is the work and maintenance of stamping machines. Throughout the work, the process of stamping and its working flow will be described. Types of punching machines, ways of their work, and details of certain machine parts will be described. After the introductory part, which will talk about maintenance of the machines, we will mention the history of stamping and the importance of this activity. The punching machines will be described and the work of flat and rotary punches will be explained more closely. It will also include factors affecting the machine itself and the final product, which will tell about parts of these machines and their roles in the machine. They will talk about tools and their application in machines. In the practical part, we will talk about the use of punctures in the corrugated cardboard industry. The introduction to the practical part is a description of work material or corrugated cardboard. After that, rotary and flat bad punches will be described on corrugated cardboard, their comparison will be made and their advantages and disadvantages will be described.
Uncontrolled Keywords: Odrţavanje, štanca za rotacijski stroj, štanca za stroj za plošno rezanje, valoviti karton
Keywords in english: Maintenance, rotary stamp, flat plate, corrugated cardboard
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 30
Callnumber: BAN 2018 VRK
Inventory number: Z847
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 23 Aug 2018 08:48
Last Modified: 23 Aug 2018 08:48
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2853

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year