Oblikovanje sustava piktograma za prostor studentskog doma

Dunđer, Valentina (2018) Oblikovanje sustava piktograma za prostor studentskog doma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img]
Preview
PDF
DB717_Dunđer_Valentina.pdf

Download (7MB) | Preview

Abstract

Piktogrami se učestalo koriste kao dominantan element signalizacije pri usmjeravanju kretanja u prostorijama poslovne i javne namjene. Teoretski dio rada analizira piktograme kao znakove slikovnog komuniciranja sa stanovišta strukturiranosti, funkcionalnosti i primjene te opisuje motedologije i načine testiranja sustava piktograma na ciljanim skupinama. U ovom diplomskom radu poseban naglasak stavljen je na uniformiranosti i konzistentnosti koji su temelj sustava većeg broja znakova. U praktičnom dijelu rada predlažu se idejna rješenja sustava uniformiranih piktograma namijenjenih za signalizaciju u prostoru studentskog doma ,,Stjepan Radić“ čija se prepoznatljivost i funkcionalnost testira na određenom broju ispitanika studentske populacije. Ispitanici boduju piktograme po osobnom dojmu. Piktogrami koji nisu zadovoljili, odnosno nisu ocijenjeni visokim bodovima, eliminirani su te su razvijene nove verzije tih piktograma. Na odabir novih motiva utjecale su sugestije i komentari ispitanika. Ponovno je provedena anketa nakon koje su nova tri piktograma zadovoljila te su integrirani u sustav piktograma za studentski dom. Potom se analizira smještaj realno reproduciranih piktograma u stvarnom kontekstu u prostorijama studentskog doma. Zaključno, dobiveni rezultati reflektiraju percepciju ciljane grupe korisnika, što ih čini posebno korisnima u procesima grafičkog oblikovanja informacija koje su prilagođene specifičnostima pripadnika ove populacije.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Pibernik, Jesenka and Brozović, Maja and Dolić, Jurica
Defence date: 17 July 2018
Abstract in english: Pictograms are often used as the dominant element of signaling for the purpose of directing motion in the business and public areas. The theoretical part of the graduate work analyzes pictograms as signs of visual communication from the aspect of structure, functionality and application, and describes the metodology and methods for testing the system of pictograms on target groups. In this graduate work, special emphasis has been placed on uniformity and consistency as the basis for a system of multiple pictograms. The practical part of the paper proposes the conceptual solutions of the system of unique pictograms intended for signaling in the space of the dorm "Stjepan Radić", and their recognition and functionality is tested on a certain number of respondents in the student population. Respondents rate pictograms by their personal impression. Pictograms that did not meet the expectations or were not rated with high enough points were eliminated and new versions of those pictograms were developed. The choice of new motives for those pictograms was influenced by the suggestions and comments of the respondents. A survey was conducted again after which the new three pictograms satisfied criteria and were integrated into the pictogram system for signaling in the space of the University campus "Stjepan Radić". Afterward, the real-reproduced pictogram images in the real context of the University campus "Stjepan Radić" is analyzed. In conclusion, the obtained results reflect the perception of the target group of users, which makes them particularly useful in the process of graphic design of information tailored to the specifics of the members of this population.
Uncontrolled Keywords: znak, piktogram, označavanje, prostor, studentski dom
Keywords in english: sign, pictogram, marking, space, dorm
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 51
Callnumber: BRO 2018 DUN
Inventory number: DB717
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 04 Sep 2018 08:15
Last Modified: 04 Sep 2018 08:15
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2863

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year