Računalna izrada 3D fotorealističnih modela u svrhu multimedijske primjene

Grašić, Matija (2018) Računalna izrada 3D fotorealističnih modela u svrhu multimedijske primjene. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

[img]
Preview
PDF
DB729_Grašić_Matija.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

U današnje doba kada se računalna grafika koristi sve intenzivnije i njena primjena ulazi u razne grane industrije, poznavanje korištenja alata za 3D modeliranje je postalo nužno u svrhu realizacije raznih projekata od konceptualnih ideja do vizualnih grafičkih rješenja. Svrha ovog rada je približiti ideju i mogućnosti primjene računalno generiranog fotorealističnog 3D prikaza u svrhu bolje multimedijske prezentacije ljudskom oku neraspoznatljive u odnosu na realnu fotografiranu scenu. Bilo da je to izrada računalno generirane scene za arhitekturalne vizualizacije, fotorealistične ambalaže za proizvode ili pak dobro poznate filmske industrije. Ovaj rad bavit će se praktičnim prikazima, tehnikama modeliranja,teksturiranja i renderiranja. Od izrade prvog modela, dodavanja različitih detalja koji pridodaju realizmu pa do naprednog korištenja sustava osvjetljenja, tekstura i mapa rad će prikazivati i pregršt dodatnih programa i priključaka kojim se realističnost 3D scene gura do granica neprepoznatljivosti. Rad će prikazati projekte i primjere iz stvarnog života i profesionalnog iskustva u polju 3D arhitekturalnih vizualizacija te isto tako savjete i trikove te na kraju osvrt na budućnost i razvoj fotorealističnog 3D-a u svijetu. Rad će istražiti mogućnosti oblikovanja fotorealističnih scena i 3D modela u današnjem svijetu. Proučit će razne priključke za generiranje i dobivanje fotorealističnih scena i modela, njihove mane i prednosti u odnosu na fotorealističnost, brzinu izrade i potrebitost. Programi i priključci bit će podijeljeni zavisno o vrsti namjene, cijeni i korisnosti. Rezultati primjene bit će vidljivi na priloženim renderima uz odgovarajuća objašnjenja i funkcionalnosti istih. Razvojem fotorealističnog 3D prikaza otvaraju se nova vrata u širokom spektru primjene a ovaj rad iznijet će sve prednosti i nedostatke takvih prikaza. Ciljevi ovog rada jesu objasniti osnove fotorealističnog 3D prikaza, objasniti alate i priključke koji se koriste te različite vrste 3D fotorealnog prikaza i njihova namjenu u fotorealanom prikazu kroz praktičan dio ovisno o namjeni.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Skala, Tibor
Thesis Committee: Stanić Loknar, Nikolina and Skala, Tibor and Rudolf, Maja
Defence date: 17 September 2018
Abstract in english: Nowadays when computer graphics is used more and more, and its application inputs to various industries, knowledge of using 3D modeling tools has become necessary for the realization of various projects from conceptual ideas to visual graphics solutions. The purpose of this paper is to approximate the idea and the possibility of using computer generated photorealistic 3D rendering for a better multimedia presentation of the human eye unrecognizable in relation to a real-photographed scene. Whether the goal is to create a computer generated scene for architectural visualization, photorealistic product packaging, or a well-known film industry. This paper will deal with practical presentations, modeling, texturing and rendering techniques. From making the first model, adding a variety of detail that adds reality to the advanced use of lighting, textures, and folders, will also feature a couple of additional programs and plugins that bring the reality of 3D scenes to the limit of unrecognizability. The paper will present projects and examples of real life and professional experience in the field of 3D architectural visualization as well as advices and tricks, and in the end, a review of the future and development of photorealistic 3D in the world. The paper will explore the possibilities of forming photorealistic scenes and 3D models in today's world. It will study various plugins for generating and obtaining photorealistic scenes and models, their defects and their advantages over photorealism, speeds of production and need. Programs and plugins will be divided depending on the type of use, cost and utility. The results of the application will be visible on the attached renders with appropriate explanations and functionalities. By developing a photorealistic 3D display, the new door opens in a wide range of applications, and this work will present all the advantages and disadvantages of such displays. The goals of this paper are to explain the basics of photorealistic 3D view, to explain the tools and plugins that use different types of 3D photorealistic presentation and their purpose in photorealistic presentation through a practical part depending on purpose.
Uncontrolled Keywords: 3D, 3D vizualizacija, 3D modeliranje, računalna grafika, CGI, fotorealizam
Keywords in english: 3D, 3D visualization, 3D modeling, computer graphics, CGI, photorealism
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 62
Callnumber: SKA 2018 GRA
Inventory number: DB729
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Dec 2018 11:45
Last Modified: 14 Dec 2018 11:45
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2937

Actions (login required)

View Item View Item