Usporedba četverobojnog i šesterobojnog kolornog otiskivanja na visokoproduktivnom Inkjet stroju

Abaffy, Antun (2018) Usporedba četverobojnog i šesterobojnog kolornog otiskivanja na visokoproduktivnom Inkjet stroju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

[img] PDF
DB747_Abaffy_Antun.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Današnji porast grafičke industrije temeljen na zahtjevima modernog marketinga zahtjeva sve veću brzinu i kvalitetu tiskovina. Inkjet otiskivanje to zadovoljava, te je njegova najveća prednost otiskivanje na zahtjev (zbog konstrukcije glava), otiskivanje na veliki broj različitih materijala i brzu izmjenu poslova. Brzina otiskivanja se može postići i implementacijom strojeva širokih formata. Međutim, nažalost reprodukcija otisaka na tim strojevima neće biti toliko kvalitetna kao na strojevima malog i srednjeg formata. Kvaliteta kolornog otiska direktno ovisi o broju otisnutih boja. Tako će se dodatnim otiskivanjem svijetlog cijana i svijetle magente ostvariti bolji kontinuirani prijelazi u svijetlim dijelovima kolorne slike. U ovom radu će se analizirati kako visokoproduktivni Inkjet tiskarski stroj DURST Rho500 radi u modu CMYK i CMYKlclm pri brzini od 170 m2/h. Korištena podloga biti će tekstil sa impregniranom crnom podlogom (blockout) 285 g/m2. Razlike otisnutih tonova odrediti će se mjerenjem 378 polja temeljem kojih se konstruira gamut reprodukcije. Osim izraženog volumena gamuta definirati će se i kolorne razlike CMYK i CMYKlclm reprodukcije u obliku denzitometrijskih krivulja reprodukcije. Pritom će se usporediti ostvareni prirasti separacije cijana i magente. Uređaj korišten za denzitometrijsko mjerenje biti će X-Rite eXact. Za detaljnu analizu otisnutih fotografija dodatno će se odrediti raspon devijacija finih rasterskih elemenata (u području od 5 do 20% RTV-a), a to će se izvesti pomoću uređaja za slikovnu analizu (Personal IAS). Za reprodukciju teksta važno je kontrolirati i debljinu reproduciranih najtanjih linija. Pritom se je odredilo odstupanje linije debljine 160 µm i 750 µm. Identičnim uređajem za slikovnu analizu dodatno će se odrediti profil, debljina, zamućenost i nazubljenost cijan i magenta linija. Time će se odrediti isplativost primjene četverobojnog i šesterobojnog tiska na materijalu velikog formata. Otiskivanje s 6 boja na tiskarskom stroju Durst RHO 500 neće ostvariti značajniju kolornu razliku u odnosu na CMYK.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Majnarić, Igor
Thesis Committee: Cigula, Tomislav and Majnarić, Igor and Pasanec Preprotić, Suzana
Defence date: 24 September 2018
Abstract in english: Nowadays growth in graphic industry based on demands of modern marketing, request higher speed and quality of production. Inkjet printing fulfill those requirements, and its biggest adventage is print on demand (because of printing head construction), printing on different materials and fast job switches. Printing speed can be achieved with implementation of large width Inkjet machines. Unfortunately, printed reproduction on this machines will not be so high in quality as reproduction on machines that can print only on small or middle sized formats. Therefore, printing with additional light cyan and light magenta, can result with better continuous transition in lighter parts of color printed images. This paper will analyze how high speed Inkjet machine Durst Rho500 works in two modes (CMYK and CMYKlclm) due printing speed 170 m2/h. Used material will be textile with impregnated black backsurface 285 g/m2. Diferences in printed color will be defined with measurement of 378 color fields which defines reproduction gamut. Beside diferences in gamut volume, it will be defined what is the amount of color deviation between CMYK and CMYKlclm reproduction with construction densitometer curves of reproduction. At the same time it will be compared achieved increase of cyan and magenta separation. Device used for measuring densitometer values will be X-Rite eXact. For more detailed analysis of printed photos it will be defined deviation range of fine raster elements (in range from 5 to 20% RTV), and that will be accomplished with device for image analysis (Personal IAS). For reproduction of text, it is important to control thichness of most thin lines. In so doing, it is determinate deviation of lines with thichness 160 µm and 750 µm. With same device for image analysis will be defined line profile, thickness, blurness and roughness of cyan and magenta lines. With that results will be specified cost effectiveness of four color and six color printing on large width materials. Printing with six colors on printing machine Durst Rho 500 will not achieve major color difereces in regarding to CMYK color printing.
Uncontrolled Keywords: Inkjet širokog formata, magenta, cijan, svjetla magenta, svijetli cijan, tekstilna podloga, gamut
Keywords in english: Injekt of wide format. Magenta, cyan, light magenta, light cyan,textile substrate, gamut
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 62
Callnumber: MAJ 2018 ABA
Inventory number: DB747
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Jan 2019 09:41
Last Modified: 14 Jan 2019 09:41
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2956

Actions (login required)

View Item View Item