Usporedba kvalitete otisaka na različitim ambalažnim materijalima namijenjenim za domaće i strano tržište

Ivanković, Marko (2018) Usporedba kvalitete otisaka na različitim ambalažnim materijalima namijenjenim za domaće i strano tržište. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

[img] PDF
DB757_Ivanković_Marko.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Ambalaža je ime za zaštitni omotač koji štiti određeni proizvod od raznih oštećenja tijekom transporta od mjesta proizvodnje do samo krajnjeg korisnika. Ambalaža štiti proizvod od različitih mehaničkih, kemijskih i klimatskih utjecaja. Veliku ulogu kod ambalaže ima dizajn, jer dizajn privlači pozornost kupaca te se ujedno koristi kao sredstvo oglašavanja. Razvojem dizajna sama fizička zaštita proizvoda prestaje biti jedina zadaća ambalaže. Zaštita je i dalje jedna od glavnih uloga ambalaže, ali i jedna od uvjeta koje ambalaža mora zadovoljiti, kako bi bila praktična za upotrebu. Kod dizajna ambalaže postoje neki funkcionalni faktori kao što su cijena proizvoda, mogućnost kvalitetnog skladištenja i transporta do prodajnog mjesta, a jedan od važnijih faktora je i otisak na ambalažnom materijalu. Svrha ovog rada je istražiti i usporediti kvalitetu otisaka i materijala od kojih je načinjena ambalaža. U ovom radu vršit će se ispitivanje na različitim proizvodima sa stranog i domaćeg tržišta te će istraživanje biti provedeno u više uzoraka. . Za mjerenje koristit će se papirnata, kartonska, plastična ambalaža,njihova otpornost na kemijske, mehaničke i klimatske uvijete kao i otpornost otiska na otiranje korištenjem za to prikladnih uređaja za mjerenje.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Bates, Irena
Thesis Committee: Zjakić, Igor and Bates, Irena and Banić, Dubravko
Defence date: 25 September 2018
Abstract in english: Packaging is the name used for the protective layer that prootects a certain product from various amage during transport from te place of production to the end consumer. Packaging protects from various mechanical, chemical and climat effects. The design of the packaging plays a big role because the design of the packaging attracs the customers attention and is also used for advertising. Whit the evolution of design the physical protection of the product stopped being the sole purpose of packaging. Protection is still one of the main roles of packaging but remains one of the requiremennts that packaingmust satisfy so that it is prakticall to use. When it comes to the design of the packaing there are a few functional factors such as the price of the product theability of huge quality storage ane transportation to the place of selling. Howewer, one of the most important factors is the print on the packaing. The purpose of this work is to explore and compare the prints and materials that packaging is made of. This work will examine various products from foreign and domestion markets and research will be carried out in multiple samples.In this work cardboard will be tastet for its resistance to cemical, mechanical and climatc conditions as well as the prints stamina resistence using suitable mesauring device.
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 52
Callnumber: BAT 2018 IVA
Inventory number: DB757
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 16 Jan 2019 09:05
Last Modified: 16 Jan 2019 09:05
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2966

Actions (login required)

View Item View Item