Klasifikacija atributa ambalaže kozmetičkih proizvoda prema Kano modelu

Pavičić, Lucija (2018) Klasifikacija atributa ambalaže kozmetičkih proizvoda prema Kano modelu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img]
Preview
PDF
DB759_Pavičić_Lucija.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Ambalaža kozmetičkih proizvoda je sastavni dio proizvoda koja treba osigurati zaštitu i estetsku privlačnost. Dizajn ambalaže je jedan od bitnih faktora u prodaji proizvoda. Brand igra veliku ulogu te stvara pozitivan utjecaj na kupovno ponašanje potrošača. Na tržištu je kvaliteta proizvoda oduvijek bila na prvom mjestu kada se govori o odabiru proizvoda, međutim kada govorimo o prvoj kupnji određenog proizvoda, tada ambalaža postaje najbitniji faktor pri kupnji istoga. Teorijski dio diplomskog rada prikazuje osvrt na dosadašnja istraživanja vezana za ambalažu prema specifičnim atributima, zatim slijedi detaljna analiza ambalaže kozmetičkih proizvoda uz primjere proizvođača koji brinu o zaštiti okoliša te za proizvode koriste ambalažu od prirodnih materijala. U eksperimentalnom dijelu na temelju dosadašnjih istraživanja definirani su tehnički, ergonomski i komunikacijski atributi kvalitete ambalaže, te je primjenom Kano modela atraktivne kvalitete provedeno istraživanje u kojem su sudjelovale žene kao potrošači kozmetičkih proizvoda. Upitnikom u obliku funkcionalne i disfunkcionalne forme dobiveni su rezultati zadovoljstva ispitanica na temelju atributa koji su bili kategorizirani kao atraktivni, jednodimenzionalni, nužni i indiferentni. Na temelju dobivenih rezultata osmišljeno je idejno rješenje ambalaže kozmetičkih proizvoda iste serije (krema za ruke i lice) koje je uključilo u dizajn atraktivne atribute. Ambalaža kozmetičkih proizvoda prezentirana je ispitanicama te je metodom intervjua subjektivnom procjenom ocjenjena na temelju Likertove skale gdje se saznalo koliko su atributi uspješno pridonijeli atraktivnosti ambalaže. Cilj ovog diplomskog rada i istraživanja je određivanje atributa kvalitete koji utječu na atraktivnost ambalaže prema Kano modelu.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Dolić, Jurica and Brozović, Maja and Pibernik, Jesenka
Defence date: 25 September 2018
Abstract in english: Cosmetic packaging is an integral part of the product that requires protection and aesthetic appeal. Packaging design is one of the key factors in product sales. Brand plays a big role and creates a positive impact on consumer behavior. In the market, product quality has always been the first place in product selection, but when we talk about the first purchase of certain products, packaging becomes the most important factor when purchasing. The theoretical part of the paper presents an overview of earlier packaging research related to specific attributes, followed by a detailed analysis of packaging of cosmetic products with examples of environmental protection producers and the use of natural material packaging. In the experimental part, based on current research, the technical, ergonomic and communication features of quality packaging have been defined, and by applying attractive quality Kano models research involving women as consumers of cosmetic products. In questionnaires in the form of functional and dysfunctional forms, the satisfaction results of the respondents were obtained on the basis of attributes that were categorized as attractive, one-dimensional, necessary and indifferent. Based on the obtained results, the conceptual solution of the packaging of cosmetic products of the same series (hand and face cream) was conceived, which included attractive attributes. The packaging of cosmetics products was highlighted, interview methods were subjectively evaluated on Likert charts where it was determined that the attributes successfully contributed to the attractiveness of the packaging. The aim of this diploma work and research is to determine the attributes of quality that affect the attractiveness of packaging on the Kano model.
Uncontrolled Keywords: ambalaža, kozmetički proizvod, atraktivni atributi, Kano model
Keywords in english: packaging, cosmetic product, attractive attributes, Kano model
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 72
Callnumber: BRO 2018 PAV
Inventory number: DB759
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 16 Jan 2019 09:16
Last Modified: 16 Jan 2019 09:16
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2968

Actions (login required)

View Item View Item