Izrada stripa u žanru fantastike s elementima antropomorfizacije

Korpar, Krešimir (2018) Izrada stripa u žanru fantastike s elementima antropomorfizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

[img] PDF
DB786_Korpar_Krešimir.pdf
Restricted to Registered users only

Download (17MB)

Abstract

Zbog nedostataka opće prihvaćene definicije stripa od strane autora i esejista, početna poglavlja teorijskog dijela ovog rada bavit će se pregledom nastanka i formacije stripa kako bi se razjasnila sama njegova forma. U ovim poglavljima otkrit ćemo koliko daleko povijest stripa seže, te na koje načine se strip formirao u danas tri najznačajnija tržišta stripa: Europi, Americi i Dalekom Istoku, specifično Japanu i Kini te kako su ta geografski udaljena područja počela utjecati na međusoban razvoj uslijed pojačane globalne povezanosti. Kasnije ćemo dalje definirati formu stripa kroz pregled načina na koji taj medij koristi umjetničke elemente poput linije, boje, oblika, vremena, te pojedinačne sličice stripa kao scenskog kadra – elementa unikatnog za strip. Pri završetku teorijskog dijela o stripu, postepeno ćemo zaroniti sve dublje u svijet antropomorfizma. Zbog širokog raspona tog pojma i potrebe ovog rada, fokusirat ćemo se na antropomorfizam životinja. Počevši s njegovom definicijom, nastavljajući kroz psihologiju iza njegovog korištenja i praktičnu uporabu, završit ćemo s njegovim duhovnim aspektom koji danas postaje sve bitniji faktor u formaciji i uspjehu antropomorfiziranih priča. Jednom kada budemo razumijeli „zašto“ iza tog pojma, istražit ćemo i „kako“, tako što ćemo kategorizirati različite stilove iliti stupnjeve antropomorfizma i napraviti kratku analizu definirajućih djela unutar svakog stupnja, kako bismo saznali postoji li korelacija između stupnja, ciljane publike i tematike. Jednom kad razjasnimo „kako“ i „zašto“ stripova i antropomorfizma, spojit ćemo ta dva pojma u analizi stripova koji koriste antropomorfizirane životinjske likove kako bi u posljednjem praktičnom dijelu ovog diplomskog rada mogli lakše i s većim razumijevanjem stvoriti vlastiti kratki strip s elementima antropomorfizma.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Jurković, Vanda
Thesis Committee: Brozović, Maja and Jurković, Vanda and Dolić, Jurica
Defence date: 27 September 2018
Abstract in english: Due to a lack of general consensus by authors and essayists of comic books regarding a definition of what a comic book actually ism, the first chapters of this thesis will revolve around the history and formation of comic books, so they may help us understand the form better. In these chapters we will discover how far back the history of comic books goes and how they formed in three of the biggest markets for this medium today: Europe, America and Far East, specifically Japan and China. We’ll see how comic book development in this regions impacted one another through the rise of global accessibility. Later on, we will further define the form of comic books by analysing how they use some of the basic building blocks of art, such as line, shape, time and panels as scenes – an element unique to the form of comics. Following the end of comic book section, we will gradually investigate depths of anthropomorphism. Because this is such a vast concept all on its own, for the purposes of this thesis we will focus on animal anthropomorphism. Starting from its definition and moving through the psychology around the term and its application in real world, ending with its spiritual aspect, which is growing more and more critical to the formation and success of anthropomorphic stories. Once we understand “why” behind the term we are going to explore “how”, by attempting to categorize various styles, or rather degrees, of anthropomorphism and briefly analyse couple of the defining works within each degree, with the intent of discovering correlation between the various degrees, their target audiences and themes. Once we understand the “how” and “why” of both comic books and anthropomorphism, we are going to join these two terms by analysing several comic books that feature anthropomorphic animal characters, so that in the last practical part of this thesis, we can create a short comic with elements of anthropomorphism with more ease and understanding.
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 93
Callnumber: JUR 2018 KOR
Inventory number: DB786
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 22 Jan 2019 09:18
Last Modified: 22 Jan 2019 09:18
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2995

Actions (login required)

View Item View Item