Dizajn prototipa mobilne aplikacije glazbenog festivala

Jakić, Kristijan (2018) Dizajn prototipa mobilne aplikacije glazbenog festivala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

[img] PDF
DB790_Jakić_Kristijan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Kako se tehnologija u današnje vrijeme razvija strahovito velikom brzinom, tako su se i mobilne aplikacije pojavom pametnih telefona počele masovno proizvoditi, a i koristiti. Ljudi sve više vremena provode na mobitelu i danas je prava rijetkost naći čovjeka koji nema smartphone s nizom instaliranih mobilnih aplikacija koje mu omogućuju brţe i lakše rješavanje zadataka s kojima se svakodnevno susreće. U ovom diplomskom radu prikazana je izrada prototipa mobilne aplikacije glazbenog festivala za iOS platformu. Teorijski dio rada usredotočen je na objašnjavanje i upoznavanje faza dizajna korisničkog iskustva koje dizajneru omogućuju postizanje maksimalne funkcionalnosti konačnog proizvoda, a samim time i pronalazak rješenja da budući korisnici zadovolje svoja očekivanja. Metode istraţivanja, elementi grafičkog sučelja i metode izrade sučelja te animacije i interakcije u aplikaciji takoĎer su sadrţane u teorijskom dijelu ovog rada. Eksperimentalni se dio rada temelji na izradi prototipa, počevši od istraţivanja potreba korisnika aplikacije i definiranja problema, odabira strategije i crtanja prvih skica pa sve do završnog dijela – korištenja Photoshopa i online alata Invision za izradu konačnog proizvoda, interaktivnog prototipa za mobilnu aplikaciju glazbenog festivala.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Rudolf, Maja
Thesis Committee: Stanić Loknar, Nikolina and Rudolf, Maja and Skala, Tibor
Defence date: 27 September 2018
Abstract in english: As technology nowadays develops at tremendously high speeds, so have mobile applications with the appearance of smartphones began to massively produce and use. People spend more and more time on mobile phones and today it is rare to find a person who doesn't have a smartphone with a number of installed mobile applications that allow them to deal faster and more easily with tasks they meet everyday. This master thesis presents creating a mobile application prototype of the music festival for the iOS platform. The theoretical part of the thesis focuses on explaining and familiarizing the design stages of the user experience which allows designer to achieve maximum functionality of the final product and also finding the solution for future users to meet their expectations. Research methods, graphical interface elements and interface design methods, as well as animation and interaction in the application, are also included in the theoretical part of this thesis. The experimental part of the work is based on making the prototype, starting with researching user application needs and defining problems, selecting strategies and drawing the first sketches until the final part - using Photoshop and the Invision online tool for creating a final product, an interactive prototype for mobile application of the music festival.
Uncontrolled Keywords: mobilna aplikacija, korisničko iskustvo, sučelje, dizajn, proizvod, korisnik
Keywords in english: mobile application, user experience (UX), interface, design, product, user
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 71
Callnumber: RUD 2018 JAK
Inventory number: DB790
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 22 Jan 2019 09:41
Last Modified: 22 Jan 2019 09:41
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2999

Actions (login required)

View Item View Item