Uloga tekstualnih elemenata u dizajnu web stranice

Buljat, Lucia (2018) Uloga tekstualnih elemenata u dizajnu web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

[img] PDF
DB792_Buljat_Lucia.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Danas web dizajn ima vaţnu ulogu kod poduzeća koja se oglašavaju na internetu. Velik broj poduzeća mijenja i unapreĎuje način poslovanja kako bi se prilagodili trţištu, ali i zadovoljili potrebe korisnika. To se odnosi i na njihove svakodnevne izmjene na web stranicama. Svaka od web stranica trebala bi imati funkcionalno posloţene elemente kao što su logotip, navigacija, tekst, slike i druge. To pridonosi kvaliteti, preglednosti i jednostavnosti stranice prilikom korištenja. Tako primjerice poruka prisutna na aktivnom polju na ekranu (button) moţe imati značajne posljedice kroz navigaciju na način na koji će korisnik percipirati odreĎeni proizvod ili uslugu. Isto tako, pomno odabran sadrţaj moţe prenijeti osobnost branda. U ovom radu fokus je stavljen na tekstualne elemente koji su ključni kao sredstvo komunikacije. Prilikom osmišljavanja samog teksta, a kasnije i pisanja treba biti paţljiv, da se poveća svijest korisnika i potakne ga da postane aktivni posjetitelj stranice. No vaţno je reći kako tekstualni elementi ne zamjenjuju vizualne niti vrijedi obrnuto, već djeluju s njima i nadopunjuju ih. Cilj ovog rada jest istraţivanje uloge tekstualnih elemenata na web stranici koji bi kao rezultat imao poboljšanje korisničkog iskustva.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mandić, Lidija
Thesis Committee: Strgar Kurečić, Maja and Mandić, Lidija and Poljičak, Ante
Defence date: 28 September 2018
Abstract in english: Nowadays, web design plays an important role in companies that advertise on the Internet. A lot of companies are changing and improving their business managment so they could adapt to the market but also meet the needs of its users. This could be seen in their daily website changes. Every website should have functionally embedded elements such as logo, website navigation, text, images, etc. These elements contribute to the quality, visibility and simplicity of the site when it's being used. For example, a message that is visible on the button can have a significant impact on the navigation throught the site in a way that impacts user's perception of a particular product or service. Also, carefully selected content can transfer the brand's personality easily. In this master thesis the focus is placed on website textual elements that are crucial as a way of communication. The creator should be careful while contemplating and later writing the text, because in that way he can increase user awareness and encourage it to become an active site visitor. It is important to acknowledge that the textual elements do not replace the visual and vice versa, but instead they complement them. The main aim of this master thesis is to research the role of textual elements on a website that would result in improved user experience.
Uncontrolled Keywords: tekstualni elementi, sadrţaj, web stranica, korisničko iskustvo
Keywords in english: textual elements, content, website, user experience
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 61
Callnumber: MAN 2018 BULj
Inventory number: DB792
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 23 Jan 2019 09:06
Last Modified: 23 Jan 2019 09:06
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3001

Actions (login required)

View Item View Item