Konceptualna razrada i izrada responzivnog web sjedišta osobnog portfelja

Makek, Vinko (2019) Konceptualna razrada i izrada responzivnog web sjedišta osobnog portfelja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

[img]
Preview
PDF
Z977_Makek_Vinko.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Teorijski dio rada sastoji se od tri ključna koraka pri izradi web stranice: istraživanje, planiranje te skiciranje. Kod istraživanja, glavna zadaća je upoznati struku te prikupiti što više informacija koje pomažu tokom izrade web stranice. Konkretno u ovom primjeru istražuju se posljednji trendovi izgleda i funkcionalnosti. Pod izgled svrstavamo: animacije, boje, tekst, fotografije te gumbe dok funkcionalnost opisuju struktura stranice, efekti, dostupnost podataka te preglednost. Planiranje je korak koji se vrši tek kada se definitivno završi s istraživanjem i poznato je kakva web stranicu se izrađuje. Ovisno o projektu, planiranje se može izvesti digitalno ili ručno, no princip i svrha su isti. U ovom koraku utvrđuju se stranice od kojih se web sjedište sastoji, te za svaku stranicu pišu naslovi sadržaja koje će sadržavati i koja je njihova glavna uloga. Uz planiranje, često se vrši dio skiciranja, odnosno fizički se skicira svaka stranica s pozicijama teksta, fotografija, gumbova te linkova. Ujedno se pored skica ostavljaju komentari vezani uz boje, animacije te ostale ideje za koje dizajner smatra da su neophodne za funkcionalnu web stranicu. Zadnji korak, skiciranje, također se može izvesti ručno ili digitalno, ali preporuča se digitalni način rada jer je i sama web stranica digitalni medij što omogućava pregled samog web sjedišta na ekranu gdje će se ona zapravo i prikazivati. U ovom koraku skica iz planiranja stječe treću dimenziju, odnosno izrađuje se prototip web sjedišta. U jednom od grafičkih programa poput Adobe Photoshop-a crta web sjedište kako je zamišljeno da ono izgleda, uključujući boje, fotografije, tekst, raspored elemenata te sve ostalo što će biti vidljivo korisniku pri pregledu web stranice. Ovaj korak se izvodi za što više dijelova web stranice kako bi se dobila kompletna slika o tome što trenutno postoji. Najpotrebnije je uložiti puno vremena i truda baš u ovaj dio procesa jer tek u ovom koraku postaje jasno kako će zapravo web sjedište izgledati, a što je još važnije, u ovom djelu moguće je, vrlo jednostavno, mijenjati sve elemente dok niste apsolutno zadovoljni krajnjim rezultatom. Spomenuto web središte dostupno je na www.vinkomakek.com .

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Skala, Tibor
Thesis Committee: Rudolf, Maja and Skala, Tibor and Stanić Loknar, Nikolina
Defence date: 23 September 2019
Abstract in english: The theoretical part of the paper consists of three key steps in creating a website: research, planning and sketching. When researching, the main task is to get to know the profession and gather as much information as possible to help you design your website. Specifically, this example explores the latest trends in appearance and functionality. The layout includes: animations, colors, text, photos and buttons, while functionality is described by page structure, effects, data availability and transparency. Planning is a step that is only done once the research is definitively completed and it is known what kind of website is being made. Depending on the project, planning can be done digitally or manually, but the principle and purpose are the same. This step identifies the pages that the web page consists of, and writes for each page the titles of the content they will contain and what their primary role is. In addition to planning, often a part of the sketching needs to be done. Each page with the positions of text, photos, buttons and links is physically sketched. The sketches also include comments on colors, animations and other ideas that the designer deems necessary for a functional website. The final step, sketching, can also be done manually or digitally, but digital mode is recommended as the web site itself is a digital medium, allowing the web site itself to be displayed on screen where it will actually be displayed. In this step, the planning sketch acquires a third dimension, that is, the prototype of the web site is created. In one of the graphics programs like Adobe Photoshop, the website draws what it is designed to look like, including colors, photos, text, element layout, and anything else that will be visible to the user when viewing the website. This step is performed for as many parts of the website as possible to get a complete picture of what currently exists. It is most important to invest a great deal of time and effort into this part of the process, because only in this step it becomes clear what the site will actually look like, and more importantly, in this work it is possible, very simply, to change all the elements until you are absolutely satisfied with the end result. The aforementioned Web site is available at www.vinkomakek.com.
Uncontrolled Keywords: Istraživanje, planiranje, skiciranje, funkcionalnost, izgled, web sjedište
Keywords in english: Research, planning, sketching, functionality, layout, website
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 30
Callnumber: SKA 2019 MAK
Inventory number: Z978
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 18 Dec 2019 09:15
Last Modified: 18 Dec 2019 09:15
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3088

Actions (login required)

View Item View Item