Kreiranje virtualne stvarnosti pomoću stype tehnologije za potrebe televizijskog studija

Ljubičić, Marija (2019) Kreiranje virtualne stvarnosti pomoću stype tehnologije za potrebe televizijskog studija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

[img] PDF
DB840_Ljubičić_Marija.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Stvaranje televizijskog programa zahtjeva konstantno praćenje tehnoloških inovacija i osmišljavanje programa koji će gledateljima biti nov, zanimljiv i privlačan. Televizijske kuće diljem svijeta koriste se najnovijim tehnološkim rješenjima kako bi u svoj program uvele nešto novo što će privući gledatelje i zadrţati njihovu paţnju. U ovom radu prikazati će se 3D rekonstrukcija priče za potrebe informativnog sadrţaja uz pomoć Stype tehnologije za stvaranje virtualne stvarnosti pomoću ureĎaja StypeKit za potrebe Vijesti na Novoj TV. Riječ je o naprednoj tehnologiji koja omogućava prikaz virtualne stvarnosti u stvarnom prostoru postavljajući ga na sustav kamere, u ovom slučaju kran. Sustav ne zahtjeva nikakve dodatne vanjske senzore ili infracrvene kamere za isporuku preciznih podataka o poloţaju kamere u 3D prostoru i omogućuje korištenje na raznim lokacijama. Sustav se moţe povezati sa bilo kojim procesorom za renderiranje koji je trenutačno dostupan na trţištu, u ovom slučaju pomoću programa Vizrt za koji je Nova TV kupila licencu. U radu će se prikazati cijeli proces izrade; od realizacije i konstruiranja 3D modela i 2D animacije, do implementiranja modela u Viz Artist program kako bi se postavile točne pozicije modela u studiju i izradila animacija te na kraju finalno snimanje.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mandić, Lidija
Thesis Committee: Strgar Kurečić, Maja and Mandić, Lidija and Poljičak, Ante
Defence date: 26 September 2019
Abstract in english: Making of television programme requires constant monitoring of technological innovations and devising programs that will be more interesting ang attractive. Broadcasters around the world are using the latest technological solutions to bring something new to their program that will attract viewers and keep their attention. This work will show 3D story reconstruction for informational content purposes with the help of Stype virtual reality technology using StypeKit for News on New TV. It is an advanced technology that allows virtual reality to be shown in real space by placing it on camera system, in this case,a crane. The system does not require any additional external sensors or infrared cameras to deliver accurate 3D camera position information and allows for use in a variety of locations. The system can connect to any redering processor currently available on the market, in this case using the Vizrt program for which Nova TV has acquired a license. The paper will outline the entire fabrication process; from the realization and construction of 3D models and 2D animation, to the implementation of models in Viz Artist program to set the exact positions of the models in the studio and create animation, and finally the final recording.
Uncontrolled Keywords: virtualna stvarnost, proširena stvarnost, Nova TV, televizija, StypeKit
Keywords in english: virtual reality, augmented reality, Nova TV, television, StypeKit
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 38
Callnumber: MAN 2019 LjUB
Inventory number: DB840
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 13 Jul 2020 08:01
Last Modified: 13 Jul 2020 08:01
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3140

Actions (login required)

View Item View Item