Redizajn web stranice od idejnog do finalnog rješenja

Novosel, Martina (2019) Redizajn web stranice od idejnog do finalnog rješenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

[img] PDF
DB844_Novosel_Martina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

U ovom radu govoriti će se o izradi web stranice, načinima kreiranja korisničkog sučelja web stranice korištenjem suvremenih tehnologija te pravila unutar web dizajna. Proučiti će se kako kreirati i razviti vizualnu formu web sjedišta obzirom na principe kompozicije i organizacije, odnosa prikazanih informacija, tipografije, estetike i tehnologija na kojima se web sjedište temelji. Temeljito je prikazan postupak kreiranja web stranice sa tehničke te dizajnerske strane. U radu se oblikuje redizajn postojeće web stranice stvarnog klijenta Arbi d.o.o. za objavu na webu. Naglasak je stavljen na dizajn same stranice te dojam korisnika o stranici. Prilikom izrade, naglasak je stavljen na tehnologije koje se koriste pri oblikovanju web stranice, te također na dizajn sučelja web stranice što uključuje pravilno korištenje boja, tipografije i ostalih datoteka potrebnih za izradu web stranice. Tim pristupima olakšava se prenošenje informacija korisniku i povećava se mogućnost zadovoljstva korisnika sadržajem te zadržavanje korisnika na web stranici i napuštanje iste s adekvatnim željenim informacijama. Praktični dio rada uključuje dogovor s klijentom i izradu dizajna web stranice i samu izradu stranice. Prvi, dizajnerski dio, layouti, biti će izrađeni u Adobe Photoshop formatu te poslani klijentu u .jpg zapisu. Nakon odobrenja kreće se u izradu vizualnih materijala. Slijedi tehnički dio izrade web stranice, izrada HTML dokumenata i jedan CSS dokument u svrhu vizualnog uređenja web stranice. Web stranica mora biti vizualno usklađena i jednostavna za korištenje. Sjedište će se izraditi prema pravilima responzivnosti kako bi bilo prilagođeno svim uređajima. Bitno je da je stranica ugodna za korištenje pa će se provesti kratki upitnik na 20ak korisnika kako bi se promjene mogle izvršiti prije same objave stranice.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Matijević, Mile
Thesis Committee: Mikota, Miroslav and Matijević, Mile and Mrvac, Nikola
Defence date: 26 September 2019
Abstract in english: In this master's thesis it will be spoken about web page, ways of creating user interface of web page using modern technologies and rules in web design. It will be studied how to create and develop a visual form of a web site with following principles of composition and organization, the relationships of presented informations, tipography, the aesthetics and technologies on which web site is based. The proces of creating the web page is presented from the technical and designer side. The redesign of a web page of the real client Arbi d.o.o. will be shaped for publishing on web. Emphasis is placed on the design of the page itself and the user's impression of the page. While the production of web page emphasis was placed on technologies which are used while making the web page and also on design of the website interface, which includes the proper use of colors, typography and other files required to create the website. These approaches facilitate the transfer of information to the user and increase the intensity of user satisfaction with the content, as well as retaining the user on the web site and leaving it with adequate desired information. The practical part of the work involves conversation with the client and designing the website and making the site itself. The first part, designer part and layouts, will be created in Adobe Photoshop format and sent to the client in .jpg format. When client approves, the process of creating visuals starts. Following is the technical part of creating a website, creating HTML documents, and one CSS document for the purpose of visualizing the website. The website must be visually compliant and easy to use. The web site will be made according to responsiveness rules to fit all devices. It is important that the site is comfortable to use, therefore the questionnaire will be administered to 20 users in order to provide changes before actual webpage is published on web.
Uncontrolled Keywords: Web dizajn, Html, Css, Redizajn, Front-end
Keywords in english: Web design, Html, Css, Redesign, Front-end
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 95
Callnumber: MAT 2019 NOV
Inventory number: DB844
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 13 Jul 2020 09:16
Last Modified: 13 Jul 2020 09:16
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3144

Actions (login required)

View Item View Item