Korištenje grafičkih elemenata u izradi filma

Bisaku, Antonio (2019) Korištenje grafičkih elemenata u izradi filma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

[img] PDF
DB854_Bisaku_Antonio.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Vizualni aspekt fotografije je u njezinoj priči, strukturi, boji i doživljaju, te stoga tu istu vizualnu privlačnost dijeli i sa filmom. Živimo u digitalnom dobu, u dobu vrhunskih i brzorastućih tehnologija, no sve to pokreće ono najbitnije - naš um, naša imaginacija i naša želja za učenjem tj. želja za nečim novim. U fokusu diplomskog rada je izrada i razumijevanje procesa izrade filma, od ideje koja je polazišna točka, pa sve do finalnog produkta. Ideja je vizija koju imamo , a ideju je najlakše prikazati pomoću storyboarda. Svrha i cilj ovog rada nije u radnji samog filma, nego u njegovoj strukturi, tj. od čega je film sastavljen i kako je on sastavljen. Boja, pokret, zvuk, svjetlost su dijelovi koji su nam sa grafičkog aspekta zanimljivi i od iznimne važnosti pri izradi filma. U teorijskom dijelu rada će se provesti analiza odabranih fotografija i filmskih scena koje na gledatelja ostavljaju utisak, ponajviše zbog svojih grafičkih efekata koje se skrivaju u pozadini tih scena. U eksperimentalnom dijelu rada će se isti takvi efekti preslikati na scene filma koji će biti konačni produkt ovog rada, a ti isti efekti i scene će se realizirati pomoću foto opreme i softverskih programa za postprodukciju.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mandić, Lidija
Thesis Committee: Strgar Kurečić, Maja and Mandić, Lidija and Poljičak, Ante
Defence date: 27 September 2019
Abstract in english: The visual aspect of photography is in its story, structure, color and experience, and therefore shares the same visual appeal with the film. We live in the digital age, in the era of cutting edge and fast-paced technologies, but all that triggers the most important thing - our mind, our imagination and our desire for learning, ie the desire for something new. The focus of the graduate thesis is to make and understand the process of film making, from the idea that is the starting point to the final product. The idea is the vision we have, and the idea is best presented with a storyboard. The purpose and purpose of this work is not in the work of the film itself, but in its structure, ie the film is composed and composed. Color, movement, sound, light are parts that are of graphic aspect to us, and are of great importance in making the film. In the theoretical part of the paper, an analysis of selected photographs and film scenes will be given to the viewers, mostly due to their graphic effects hidden in the background of these scenes. In the experimental part, the same effects will be copied to the scene of the film, which will be the final product of this work, and those same effects and scenes will be realized with photographic equipment and software for postproduction.
Uncontrolled Keywords: Fotografija, film, postprodukcija
Keywords in english: Photography, film, production, postproduction
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 73
Callnumber: MAN 2019 BIS
Inventory number: DB854
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Jul 2020 09:02
Last Modified: 14 Jul 2020 09:02
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3150

Actions (login required)

View Item View Item