Fotografija kao socijalna kritika

Bego, Anja (2019) Fotografija kao socijalna kritika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[img] PDF
DB857_Bego_Anja.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Tema ovog diplomskog rada polazi od težnje za pravilnim razumijevanjem uloge fotografskog medija u formiranju društvene svijesti. Počevši od povijesnog razvoja fotografije, preko klasifikacije i određivanja smjernica socijalne dokumentarne fotografije specifično, dolazi se do okvirne slike o mogućnostima koje ona pruža za inspiriranje promjene u svijetu. Uloga i važnost fotografije opširnije se istražuju u narednim poglavljima gdje se preko razrade koncepta društvenog komentara ulazi u razumijevanje njegove uspješne realizacije prednostima dokumentarnog žanra. Najopširnije se istraživanje odnosi na analizu onih fotografija koje su vlastoručno utjecale na smjer kretanja društvenih stavova kroz povijest, jednako kao i na pregled fotografa koji su značajne komentare ostvarili. Time se omogućuje zapažanje obrazaca i karakteristika potrebnih za formiranje pretpostavki o mogućnostima koje postoje. I kako primjena tehnika digitalne manipulacije, gledajući digitalno doba, pruža uvid u semantičku vrijednost fotografije današnjice. Premda se većina istraživanja ove teze može promatrati kao informacije iz sekundarnih izvora, osnova provedenih zaključaka su vlastite misli i opažanja. Rad obuhvaća i eksperimentalni dio koji testira različite tehnike digitalne obrade, s ciljem poticanja emotivnog učinka kroz naglašavanje željene poruke.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Thesis Committee: Matijević, Mile and Mikota, Miroslav and Mrvac, Nikola
Defence date: 27 September 2019
Abstract in english: The theme of this thesis arises from the pursuit of a proper understanding of the role of photographic media in the formation of social awareness. Starting with the historical development of photography, through the classification and setting the guidelines for social documentary photography specifically, we come to an approximate picture of the opportunities it provides to inspire change in the world. The role and importance of photography are further explored in the following chapters where through elaborating the concept of social commentary, one enters into understanding of its successful realization through the benefits of the documentary genre. The most extensive research concerns the analysis of those photographs that have influenced the direction of social attitudes throughout history, as well as the review of photographers who have made significant comments. This enables the observation of patterns and characteristics necessary to formulate assumptions about the possibilities that exist. And how the applying of digital manipulation techniques, while looking at the digital age, provides insight into the semantic value of today’s photography. Although most research for this thesis can be observed as secondary sourced information, the conclusions drawn are based on personal thoughts and observations. The paper also includes an experimental section that tests different digital processing techniques, with the aim of stimulating emotional performance by emphasizing the desired message.
Uncontrolled Keywords: fotografija, dokumentarna fotografija, socijalni komentar, povijest, fotoreportaža, digitalno doba, digitalna manipulacija
Keywords in english: photography, documentary photography, social commentary, history, photo reportage, digital era, digital manipulation
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 69
Callnumber: MIK 2019 BEG
Inventory number: DB857
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Jul 2020 09:33
Last Modified: 14 Jul 2020 09:33
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3153

Actions (login required)

View Item View Item