Primjena gestalt načela u 2D animaciji

Udženija, Nina (2019) Primjena gestalt načela u 2D animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

[img] PDF
DB867_Udženija_Nina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Rad obuhvaća razvoj gestalt psihološkog pravca paralelno s razvojem dizajna i umjetnosti te primjenu njegovih načela u 2D animaciji. Animacija je optička iluzija pokreta stvorena brzim prikazivanjem sekvenci slika. Kako bismo njom prenijeli određenu priču, poruku ili izazvali određenu emociju kod gledatelja, potrebno je istražiti ljudsku percepciju i doživljaj ovog medija. Gestalt načela odnose se na ljudsku percepciju forme kao cjeline te individualnih elemenata od kojih se sastoji, jer percepcija svakog elementa ovisi o njegovom položaju i funkciji unutar cjeline. Danas su ta načela jedna od glavnih smjernica u oblikovanju vizualnih medija i njihova primjena pokazuje koliko je važno poznavati karakteristike percepcije kako bi mogli izraziti željeni sadržaj u obliku animacije na način da gledatelju poruka bude jasna. U eksperimentalnom dijelu rada izradit će se 2D animacija po načelima gestalta gdje će elementi biti izrađeni pomoću programskog alata Adobe Illustrator, a za izradu samih animacija koristit će se Adobe After Effects. Cilj rada je prezentirati kako je razvoj jednog psihološkog pravca u prvom dijelu 20. stoljeća utjecao na animacije kakve danas poznajemo te prikazati navedeno na konkretnim primjerima autorskih animacija putem programskih alata.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Strgar Kurečić, Maja
Thesis Committee: Mandić, Lidija and Stgar Kurečić, Maja and Poljičak, Ante
Defence date: 27 September 2019
Abstract in english: This thesis covers the development of gestalt psychological direction with the development of design and art and the application of gestalt principles in 2D animation. Animation is an optical motion illusion created by quickly displaying sequences of images. In order to convey a particular story, message or arouse a particular emotion in the viewer, it is necessary to explore the human perception and experience of this medium. Gestalt principles refer to the human perception of a form as a whole and the individual elements of which it is composed, because the perception of each element depends on its position and function within the whole. Today, these principles are one of the main guidelines in the design of visual media and their application shows how important it is to know the characteristics of perception in order to be able to express the desired content in the form of animation in a way that is clear to the viewer of the message. In the experimental part of the work a 2D animation will be made according to the principles of gestalt, where the elements will be created using the software tool Adobe Illustrator, and to create the animations themselves Adobe After Effects will be used. The aim of the thesis is to present how the development of a psychological direction in the first part of the 20th century influenced the animations we know today and to present the above with concrete examples of author animations through software tools.
Uncontrolled Keywords: 2D animacija, percepcija, gestalt psihologija, gestalt načela
Keywords in english: 2D animation, perception, gestalt psychology, gestalt principles
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 47
Callnumber: STR 2019 UDŽ
Inventory number: DB867
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Jul 2020 09:41
Last Modified: 15 Jul 2020 09:41
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3163

Actions (login required)

View Item View Item