Analiza ukupne promjene boja promjenama vrijednosti R,G,B kanala uz zadržavanje ikoničnosti fotografske slike

Jezidžić, Marina (2020) Analiza ukupne promjene boja promjenama vrijednosti R,G,B kanala uz zadržavanje ikoničnosti fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[img]
Preview
PDF
DB908_Jezidžić_Marina.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

U diplomskom radu ispituje se vizualna procjena fotografija nastalih upotrebom fotografskog /ih aparata i pametnog telefona. Prati se analiza ukupne promjene boja kod malih promjena promjenama vrijednosti R,G,B kanala uz zadržavanje ikoničnosti fotografije. U uvodnom dijelu se govori o načinu na koji će se provesti spomenuta analiza. Fotografije su snimane u studijskim uvjetima. Ispitivanjem se želi pokazati postoji li vizualna i mjerna razlika između fotografija istih motiva snimanih fotografskim aparatom i pametnim telefonom. Svrha ispitivanja je ta da se vidi koliko ispitanici percipiraju i vide razliku (ukoliko postoji) istog motiva slikanog fotoaparatom i pametnim telefonom. U teorijskom dijelu rada se govori o općem shvaćanju boje te njeno vrednovanje. Obrađuje se teorija percipiranja boje ljudskim okom, te samo shvaćanje boje. Na dalje se istražuje koji sustavi boje postoje i čemu koji služi. Kako je za ovo ispitivanje bitna analiza promjene boja, istražuje se i teorija kolorimetrije odnosno kolorimetrijske razlike. Fotografija ima poseban odnos s bojama, pa se istražuje i povezanost fotografije i boje, snimanje fotografije te njena obrada. U eksperimentalnom dijelu spominju se metode ispitivanja koje su ponuđene za određenu analizu, provodi se ispitivanje na ispitanicima koji su zaljubljenici u vizualnu komunikaciju, nisu profesionalci ali shvaćaju pojam boje i fotografije, mjere se vrijednosti dobivene promjenama vrijednosti R,G,B kanala, određuje se L*a*b vrijednost iz koje se izračuna ukupna razlika boja na odabranim fotografijama.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Thesis Committee: Dragčević, Krešimir and Mikota, Miroslav and Jurečić, Denis
Defence date: 23 September 2020
Abstract in english: This thesis deals with the examination of the visual assessment of a photo that will be photographed with a digital camera and a smartphone camera. The analysis of the total color change is followed by changes in the values ​​of R, G, B channels while maintaining the iconicity of the photo. The introductory part discusses the way in which the mentioned analysis will be conducted. The photos taken are portraits in satisfactory conditions. The purpose of the survey is to see how much the respondents perceive and see the difference (if any) of the same subject taken with a digital camera and a smartphone. The theoretical part of the thesis discusses the general understanding of color and its evaluation. The theory of color perception by the human eye is discussed, as well as the perception of color itself. It is further explored which color systems exist and what they serve. As the analysis of color change is important for this examination, the theory of colorimetry or colorimetric difference is also investigated. Photography has a special relationship with colors, so the connection between photography and color, recording photos and editing photos have also been explored. The experimental part mentions the test methods offered for a particular analysis, tests on subjects who are lovers of visual communication, are not professionals but understand the concept of color and photography, measure the values ​​obtained by changing the values ​​of R, G, B channels, determine L*a*b value from which the total color difference is calculated.
Uncontrolled Keywords: fotografija, analiza promjene boja, percepcija boje, ispitivanje fotografija
Keywords in english: photography, color change analysis, color perception, photo examination
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 74
Callnumber: MIK 2020 JEZ
Inventory number: DB908
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 03 Mar 2021 10:07
Last Modified: 03 Mar 2021 10:07
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3294

Actions (login required)

View Item View Item