Oblikovanje vizualnog identiteta poduzeća za digitalno outdoor oglašavanje - Lo Grus d.o.o.

Šuljak, Martina (2020) Oblikovanje vizualnog identiteta poduzeća za digitalno outdoor oglašavanje - Lo Grus d.o.o. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img] PDF
DB939_Škuljak_Martina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Digitalno je vanjsko oglašavanje danas jedno od najučinkovitijih oblika oglašavanja čije reklamne poruke protječu neprekidno 24 sata dnevno, te imaju mogućnost doprijeti do velikog broja ljudi u kratkom vremenu. Tržište nudi mnoštvo agencija koje pružaju spomenute usluge i zbog toga je važno oblikovati cjelokupni identitet kako bi poduzeće bilo prepoznatljivo i istaknulo se nad konkurencijom. Ovaj će se diplomski rad baviti cjelokupnom razradom oblikovanja vizualnog identiteta. To znači prikazati cjelokupno oblikovanje dizajna lika poduzeća koji bi se prezentirao knjigom standarda. Prije samog oblikovanja vizualnog identiteta provodi se detaljna analiza tržišta. Način na koji konkurenti uspostavljaju komunikaciju prema ciljanoj publici, dovodi do postavljanja hipoteza koje će pomoći pri oblikovanju smjernica za postavljanje buduće ideje. Najvažniji dio rada prikazat će intervju s vlasnikom poduzeća nakon kojega će se stvoriti jasnija vizija i smjer u kojem će oblikovanje ići. Razradit će se tri koncepta od kojih će se odabrati ono finalno nakon svih analiziranih informacija i konačne odluke vlasnika. Kada je koncept odabran, dizajner može krenuti s oblikovanjem knjige standarda. Ona bi obuhvaćala znak ili logotip, neka standardna objašnjenja, šire zahtjeve koji se moraju poštovati (veličina, boja, podloge i sl.), tipografija, dopuštene mogućnosti apliciranja na stvarne objekte itd. Dakle, prikaz cijelog procesa nastanka vizualnog identiteta od samog postavljanja ideje do finalne realizacije.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Pibernik, Jesenka and Brozović, Maja and Dolić, Jurica
Defence date: 25 September 2020
Abstract in english: Digital outdoor advertising is today one of the most effective forms of advertising whose advertising messages flow continuously 24 hours a day, and have the ability to reach a large number of people in a short time. The market offers a many of agencies that provide mentioned services and that is why it is important to shape the overall identity in order for the company to be recognizable and stand out above the competition. This thesis will deal with entire elaboration of the formation of visual identity. This means showing the overall design of the company character design that would be presented in the brand style guide. A detailed market analysis is performed before shaping the visual identity. The way competitors establish communication with target audience leads to setting of hypotheses that will help shape guidelines for setting a future idea. The most important part of this thesis will present an interview with the business owner after which will be created a clearer vision and which direction the design will go. Three concepts will be developed from which the final one will be selected after all analyzed information and final decision of the owner. Once the concept is selected, the designer can start designing the brand style guide. It would include a sign or logo, some standard explanations, broader requirements that must be met (size, color, background, etc.), typography, allowed options for application to real objects, etc. Therefore, the presentation of whole process of creation visual identity from setting of idea to final realization.
Uncontrolled Keywords: vizualni identitet, knjiga standarda, digitalno vanjsko oglašavanje
Keywords in english: visual identity, brand style guide, digital outdoor advertising
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 47
Callnumber: BRO 2020 ŠKU
Inventory number: DB939
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 31 Mar 2021 08:05
Last Modified: 31 Mar 2021 08:05
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3326

Actions (login required)

View Item View Item