Istraživanje utjecaja načina snimanja na perspektivu vizualne poruke kod publike

Gudelj, Ante (2021) Istraživanje utjecaja načina snimanja na perspektivu vizualne poruke kod publike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

[img] PDF
Z1094_Gudelj_Ante.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Cilj ovoga rada je na jednostavan i razumljiv način prikazati kako snimatelj utječe na doživljaj određene poruke kod publike. Rad se sastoji od dvije cjeline – teorijskog dijela i dubinskog intervjua s radnicima RTL televizije koji u središtu pozornosti ima vizualnu komunikaciju u dokumentarističkoinformativnim sadržajima na televiziji, poput vijesti. U teorijskom dijelu rada uglavnom se navode primjeri iz filmova i serija zato što su tamo najuočljiviji. U ostalim vrstama sadržaja na televiziji najčešće su u nešto diskretnijem obliku. U tehničku problematiku ulazit će se u onoj mjeri koja je prema procjeni autora potrebna za razumijevanje izraza koji se upotrebljavaju. Vizualna komunikacija na televiziji je raznovrsna i vrlo je kompleksno postaviti pravilo koje vrijedi za svaku situaciju koja postoji. U ovom radu postavljaju se generalni principi, stoga je navode potrebno uzimati, kao što kaže latinska izreka „cum grano salis“, odnosno s dozom skepticizma. Rezultati istraživanja su pokazali kako doživljaj poruke kod publike značajno ovisi o načinu na koji je poruka snimljena i montirana. Iz toga se može zaključiti kako je istraživanje vizualne komunikacije vrlo važno za uspješno prenošenje poruka kako ne bi došlo do komunikacijskog šuma između izvora i publike.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Mustić, Daria
Thesis Committee: Dolić, Jurica and Mustić, Daria and Bota, Josip
Defence date: 14 July 2021
Abstract in english: The aim of this thesis is to show in a simple and understandable way how the filmmaker influences the impression of a certain message among the audience. The thesis consists of two parts - a theoretical part and an in-depth interview with workers at RTL television, which focuses on visual communication in documentary-informative content on television, such as news. The theoretical part of the thesis mainly describes examples from movies and TV shows because they are most noticeable there. In other types of content on television, they are usually in a somewhat more discreet form. Technical issues will be described to the extent that, in the opinion of the author, is necessary to understand the terms used in the thesis. Visual communication on television is diverse and it is very complex to set a rule that applies to every existing situation. In this thesis, general principles are set, so the statements should be taken, according to the Latin saying "cum grano salis", with skepticism. The results of the research showed that the experience of the message with the audience significantly depends on the way the message was recorded and edited. From this it can be concluded that the research of visual communication is very important for a successful transmission of messages, in order to avoid communication noise between the source and the audience.
Uncontrolled Keywords: komunikacija, snimanje, televizija, poruka, publika
Keywords in english: communication, filmmaking, television, message, audience
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 67
Callnumber: MUS 2021 GUD
Inventory number: Z1094
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 08 Mar 2023 12:44
Last Modified: 08 Mar 2023 12:44
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3376

Actions (login required)

View Item View Item