Statistička analiza izabranih geometrijskih optičkih iluzija u grafičkoj tehnologiji

Cvrtila, Tomislav (2021) Statistička analiza izabranih geometrijskih optičkih iluzija u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

[img] PDF
DB970_Cvrtila_Tomislav.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Diplomski rad će se sastojati od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu će se opisati početak, nastanak i povijest razvoja geometrijskih optičkih iluzija. U radu će se istaknuti pojedini znanstveni eksperimenti koji su provedene u svrhu shvaćanja i razumijevanja principa na koji geometrijske optičke iluzije funkcioniraju. Teorijski dio će takoĎer sadržavati pregled najpoznatijih matematičkih modela pomoću kojih se interpretiraju geometrijske optičke iluzije. Spomenuti će se takoĎer percepcija ljudskog vida odnosno na koji način ljudsko oko funkcionira generalno te kako interpretira optičke iluzije. U eksperimentalnom dijelu će biti provedena statistička analiza intenziteta odreĎenih geometrijskih optičkih iluzija to jest intenzitet utjecaja različitih faktora na same geometrijske optičke iluzije. Testni uzorci bit će originalno dizajnirani u adekvatnom grafičkom programu u digitalnom obliku u svrhu provoĎenja eksperimenta. Dizajn testnih uzoraka sadržavat će različite varijacije geometrijskih oblika te kromatski i akromatski utjecaj na intenzitet percepcije geometrijskih optičkih iluzija. Podaci će biti dobiveni pomoću vizualnog eksperimenta koji će biti proveden nad ispitanicima koji nisu upoznati s optičkim iluzijama iz različitih dobnih skupina. Dobiveni rezultati će biti detaljno statistički analizirani u programskom paketu Statistica 12. Cilj diplomskog rada je statističkom analizom dobivenih rezultata procijeniti intenzitet odreĎenih geometrijskih optičkih iluzija u ovisnosti o različitim parametrima.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Budimir, Ivan
Thesis Committee: Modrić, Damir and Budimir, Ivan and Itrić Ivanda, Katarina
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: The thesis will consist of a theoretical and an experimental part. The theoretical part will describe the beginning, origin and history of the development of geometric optical illusions. The paper will highlight some scientific experiments conducted to understand the principles on which geometric optical illusions work. The theoretical part will also contain an overview of the most famous mathematical models used to interpret geometric optical illusions. The perception of human vision will also be mentioned and how the human eye functions in general and how it interprets optical illusions. In the experimental part, a statistical analysis of the intensity of certain geometric optical illusions will be performed, that is the intensity of the influence of various factors on the geometric optical illusions themselves. The test samples will be originally designed in an adequate graphic program in digital form for the purpose of conducting the experiment. The design of the test specimens will contain different variations of geometric shapes and chromatic and achromatic influences on the intensity of perception of geometric optical illusions. Data will be obtained using a visual experiment to be conducted on subjects unfamiliar with optical illusions from different age groups. The obtained results will be statistically analyzed in detail in the software package Statistica 12. The aim of the thesis is the statistical analysis of the obtained results to assess the intensity of certain geometric optical illusions depending on different parameters.
Uncontrolled Keywords: Geometrijske optičke iluzije, interpretacija, percepcija, statistička analiza, vizualni eksperiment
Keywords in english: Geometric optical illusions, interpretation, perception, statistical analysis, visual experiment
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 47
Callnumber: BUD 2021 CVR
Inventory number: DB970
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 06 Apr 2023 11:33
Last Modified: 06 Apr 2023 11:33
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3454

Actions (login required)

View Item View Item