Evaluacija intenziteta psihofizičkih efekata nabiranja i simultanog kontrasta statističkim metodama

Pavlinić, Ana (2021) Evaluacija intenziteta psihofizičkih efekata nabiranja i simultanog kontrasta statističkim metodama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

[img] PDF
DB971_Pavlinić_Ana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

U radu će biti opisani razni psihofizički vizualni efekti poput nabiranja i simultanog kontrasta u grafičkom kontekstu, kao i drugi. Nabiranje je psihofizički vizualni efekt u kojem dolazi do pomaka relativne percepcije atributa boje između dva stimulusa zbog slične boje pozadine, dok je simultani kontrast psihofizički efekt kod kojeg dolazi do pomaka pojavnosti boje primarnog stimulusa u ovisnosti o promjeni boje pozadine. U teorijskom dijelu ovog diplomskog rada će se općenito opisati psihofizika, psihofizički vizualni efekti, njihovi primjeri i primjena te će se opširnije objasniti efekt nabiranja kao i simultani kontrast. Definirati i navesti će se statističke metode koje će se koristiti u eksperimentalnom dijelu ovoga rada. Osim toga, detaljno će se opisati i statistički testovi kojima će se utvrditi postojanje statistički značajnih razlika intenziteta efekta nabiranja i simultanog kontrasta. Također, opisat će se i eksperimentalna metoda pomoću koje će se izvršiti sama usporedba ova dva efekta. U eksperimentalnom dijelu rada će se provesti ispitivanje efekta nabiranja kao i simultanog kontrasta na prethodno izrađenim originalnim testnim uzorcima. Testni uzorci će sadrţavati različite varijacije ova dva efekta u ovisnosti o geometrijskom obliku uzoraka i njihovoj boji. Ispitat će se intenziteti spomenutih efekata koji će se međusobno usporediti, te će se tako utvrditi postoje li statistički značajne razlike intenziteta ovih efekata.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Budimir, Ivan
Thesis Committee: Modrić, Damir and Budimir, Ivan and Itrić Ivanda, Katarina
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: The paper will describe various psychophysical visual effects such as crispening effect and simultaneous contrast in a graphic context, as well as others. Crispening is a psychophysical visual effect in which there is a shift in the relative perception of color attributes between two stimuli due to similar background color, while simultaneous contrast is a psychophysical effect in which there is a shift in color appearance of the primary stimulus depending on background color change. In the theoretical part of this thesis, psychophysics, psychophysical visual effects, their examples and application will be described in general, and the crispening effect as well as simultaneous contrast will be explained in more detail. The statistical methods to be used in the experimental part of this paper will be defined and listed. In addition, statistical tests will be described in detail to determine the existence of statistically significant differences in the intensity of the crispening effect and simultaneous contrast. Also, an experimental method will be described by which the comparison of these two effects will be performed. In the experimental part of the paper, the crispening effect as well as simultaneous contrast on previously made original test samples will be examined. The test samples will contain different variations of these two effects depending on the geometric shape of the samples and their color. The intensities of the mentioned effects will be examined and compared with each other, and it will be determined whether there are statistically significant differences in the intensity of these effects.
Uncontrolled Keywords: psihofizika, psihofizički vizualni efekti, nabiranje, simultani kontrast
Keywords in english: psychophysics, psychophysical visual effects, crispening, simultaneous contrast
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 45
Callnumber: BUD 2021 PAV
Inventory number: DB971
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 06 Apr 2023 11:38
Last Modified: 06 Apr 2023 11:38
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3455

Actions (login required)

View Item View Item