Izrada vizualnog identiteta za slastičarsku djelatnost

Glasnović, Antonija (2021) Izrada vizualnog identiteta za slastičarsku djelatnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[thumbnail of DB989_Glasnović_Antonija.pdf] PDF
DB989_Glasnović_Antonija.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Slastice su globalno omiljen prehrambeni proizvod. Dio su svakodnevnog ţivota i visoko su na ljestvici poţeljnih proizvoda od strane ţena, djece, muškaraca ali i starijih osoba. Potencijalni korisnici slastica imaju vrlo jasna očekivanja vezana uz proizvod, te je poţeljno pribliţiti im se na estetski privlačan način ne samo u smislu dekoriranja slastica i same ponude, već i materijalima koji se koriste za privlačenje paţnje, ali i isticanje brenda na društvenim mreţama. Stoga je ova tema primjerena za istraţivanje, ali i dizajn. U cilju kvalitetne komunikacije s korisnicima, provedena su istraţivanja konkurencije, odnosno trţišta. Istraţivanje je još uključivalo anketne upitnike kojima su dobiveni stavovi sudionika te intervju s vlasnicom. Sukladno tome kreiran je logo, koji odgovara ţeljama klijentice i ispitanika. Glavni cilj je bio napraviti estetski privlačan logo koji prikazuje djelatnost i sve ono što se uz nju veţe, a to su kreativnost, preciznost, kvalitetu izrade i proizvoda, jednostavnost i moderan pristup. Svi navedeni elementi postignuti su jednostavnim linijskim prikazom i bojama, a logo je prikazan kroz knjigu standarda koja uključuje i aplikacije na promotivne materijale.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Kovačević, Dorotea and Brozović, Maja and Dolić, Jurica
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: Sweets are globally favorite food product. They are part of everyday life and are high on the list of desirable products for many women, children, men and the elderly. Potential confectionery users have very clear expectations regarding the product, and it is desirable to approach them in an aestetically appealing way not only in terms of decorating desserts and the offer itself, but also materials used to attract attention and highlight the brand on social networks. Therefore, the topic is suitable for research and design. In order to make a quality research we studied the competition, ie market. The research also included survey questionnaire which helped in collecting participants opinion and an interview with owner. As a result, a logo was made. The main goal was to make an aestheticly pleasing logo that accurately represents brand and its creativity, accuracy, quality of a product, simplicity and up-to-date approach. The requirements were met by using simple inline representation and colors. The logo is displayed throughth brand book which includes applications to promotional materials.
Uncontrolled Keywords: slastičarska djelatnost, vizualni identitet, istraţivanje, idejna rješenja, knjiga standarda
Keywords in english: confectionery, visual identiti, competition researching, conceptual solutions, brand book
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 86
Callnumber: BRO 2021 GLA
Inventory number: DB989
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 05 Dec 2023 11:34
Last Modified: 05 Dec 2023 11:34
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3577

Actions (login required)

View Item View Item