Oblikovanje vizualnog identiteta i knjige standarda za kozmetički salon

Kupres, Dajana (2021) Oblikovanje vizualnog identiteta i knjige standarda za kozmetički salon. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[thumbnail of DB990_Kupres_Dajana.pdf] PDF
DB990_Kupres_Dajana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Tema diplomskog rada je oblikovanje novog vizualnog identiteta kozmetičkog salona i njegova razrada u okviru knjige standarda. Radi se o mikro poduzetniku koji je ujedno i jedini zaposlenik kozmetičkog salona. Subjekt (kozmetički salon) posjeduje vizualni identitet, ali se javila potreba za potpuno novim rješenjem koje treba jasnije funkcionirati i komunicirati sa korisnicima usluga. U okviru predistraţivanja obuhvaćena je analiza postojećih, konkurentnih vizualnih identiteta srodnih djelatnosti, kako bi novo rješenje bilo prepoznatljivo i suvremeno. TakoĎer, istraţivanje je usmjereno i prema potencijalnim korisnicima usluga. Temeljem dobivenih rezultata i u dogovoru sa klijentom, definirane su smjernice za oblikovanje idejnog rješenja koje je predstavljeno kroz nekoliko različitih prijedloga. Kako bi se odabralo i realiziralo što bolje rješenje, koje bi moglo dobro konkurirati na trţištu, provedena je evaluacija ponuĎenih idejnih rješenja putem anketnog upitnika. Takvim pristupom u konačnici se postigla ravnoteţa izmeĎu potreba klijenta i korisnika usluga. Odabrano idejno rješenje razraĎeno je u okviru knjige standarda koja uključuje i praktičnu primjenu s obzirom na djelatnost i usluge koje pruţa subjekt.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Mustić, Daria and Brozović, Maja and Kovačević, Dorotea
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: Topic of this diploma thesis is the formation of a new visual identity of a beauty salon and its elaboration within the brand book. It's about a micro-entrepreneur who is also the only employee of a beauty salon. The subject (beauty salon) has a visual identity, but there was a need for a completely new solution that needs to function more clearly and communicate with service users. The pre-research includes an analysis of existing, competitive visual identities of related activities, in order to make the new solution recognizable and modern. Also, the research is aimed at potential service users. Based on the obtained results and in agreement with the client, guidelines were defined for the design of the conceptual solution, which was presented through several different proposals. In order to select and implement the best possible solution, which could compete well on the market, an evaluation of the offered conceptual solutions was conducted through a survey questionnaire. Such an approach ultimately strikes a balance between the needs of the client and the service user. The selected conceptual design was developed within the book of standards, which includes practical application with regard to the activities and services provided by the entity.
Uncontrolled Keywords: vizualni identitet, kozmetički salon, knjiga standarda
Keywords in english: visual identity, beauty salon, brand book
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 145
Callnumber: BRO 2021 KUP
Inventory number: DB990
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 05 Dec 2023 11:40
Last Modified: 05 Dec 2023 11:40
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3578

Actions (login required)

View Item View Item