Prilagodba hrvatskog digitalnog proizvoda stranim tržištima

Vižintin, Petra (2021) Prilagodba hrvatskog digitalnog proizvoda stranim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

[thumbnail of DB1023_Vižintin_Petra.pdf] PDF
DB1023_Vižintin_Petra.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Prilagoditi proizvod stranom tržištu ne znači jednostavno prevesti njegov sadržaj na ciljani strani jezik, već podrazumijeva prilagodbu proizvoda u cilju ostvarivanja lojalnosti korisnika i osjećaja da je taj proizvod kreiran upravo za to tržište. Problem prilagodbe jest taj što ona ne bi trebala dodavati nikakvu novu vrijednost proizvodu, već bi zapravo trebala biti i ostati neprimijećena. Lokalizacija proizvoda nije novi izgled korisničkog sučelja, već njegova adaptacija uz pomoć različitih metoda testiranja korisničkog iskustva i elemenata korisničkog sučelja. Jezik, a time i kultura, predstavljaju najveću prepreku k uspjehu na željenom tržištu. U takvim slučajevima korisničko sučelje postaje jedan od glavnih elemenata prilagodbe samog proizvoda. Međutim, uspješnost adaptacije diktirat će razumijevanje kulturnih i društvenih razlika. Te je razlike teže primijeniti kada se usporede američki dizajn digitalnih proizvoda i hrvatski, s obzirom na to da je potonji uvelike baziran na prethodnom (gledajući pravila dizajna, ali i činjenicu da većina hrvatskih digitalnih agencija upravo i radi za američko tržište). Kada se istočnjačka i zapadnjačka kultura stave u jukstapoziciju, kulturne i društvene razlike postaju i više nego očite.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Pibernik, Jesenka
Thesis Committee: Mandić, Lidija and Pibernik, Jesenka and Brozović, Maja
Defence date: 27 September 2021
Abstract in english: Adapting a product to a foreign market does not simply mean translating its content into the target foreign language, but rather localizing the product in order to achieve customer loyalty and the feeling that the product was created specifically for that market. The problem with localization is that it should not add any new value to the product, and should be and remain unnoticed. Product localization is not a new user interface layout, but its adaptation using various user experience testing methods and user interface elements. Language, and thus culture, is the biggest obstacle to success in the desired market. In such cases, the user interface becomes one of the main elements of customization of the product itself. However, the success of adaptation will dictate an understanding of cultural and social differences. These differences are more difficult to apply when comparing American design practices of digital products with Croatian design practices, since the latter is largely based on the former (looking at the design process, but also the fact that most Croatian digital agencies work for the American market). When Eastern and Western cultures are placed in juxtaposition, cultural and social differences become more than apparent.
Uncontrolled Keywords: lokalizacija, prilagodba sadržaja, ux dizajn, utjecaj kulture
Keywords in english: localization, content adaptation, ux design, impact of culture
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 58
Callnumber: PIB 2021 VIŽ
Inventory number: DB1023
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 12 Dec 2023 11:22
Last Modified: 12 Dec 2023 11:22
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3610

Actions (login required)

View Item View Item