Dokumentacija za prećenje kvalitete u tiskari

Poldrugač, Petra (2008) Dokumentacija za prećenje kvalitete u tiskari. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

[img] PDF
D611_Poldrugač_Petra.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tema ovog diplomskog rada je dokumentacija za praćenje kvalitete u tiskari. Poveznica „dokumentacije“ i „kvalitete“ je sustav ISO 9001:2000. Certifikat ISO 9001:2000 potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima poslovanja i na svim razinama . Kvaliteta je obujam i oblik upotrebne vrijednosti proizvoda i samim time, istodobno, i mjera koja pokazuje do koje razine taj proizvod zadovoljava određenu potrebu korisnika. Kvaliteta je uvijek kompromis između potreba, želja i realnih mogućnosti u realizaciji ili nabavi proizvoda. U općem jeziku riječ kvaliteta ne znači isto za svakoga. Proizvod ili usluga je kvalitetan ako nema nedostataka. Valja razlikovati uže i šire shvaćanje kvalitete. Uže shvaćanje tretira kvalitetu kao obilježje proizvoda ili usluge. Ono je vezano uz korisnost, odnosno uz upotrebnu vrijednost proizvoda ili usluge, tj. uz odnos klijent – proizvođač i uz zadovoljstvo klijenata. Nasuprot tome, u širem smislu kvaliteta nije više samo obilježje proizvoda ili usluge, nego i obilježje poduzeća. Dakle, sustav kvalitete uključuje odnos klijent – poduzeće, ali i sve poslovne procese i njihove aktere koji su prijeko potrebni za stvaranje kvalitetnoga proizvoda ili usluge. Težnja za postizanjem i održavanjem željenoga stupnja kvalitete (koji zadovoljava i proizvođača i potrošača) sve je veći. Propisani su zakoni i norme koje svaki entitet mora zadovoljiti. Time kvaliteta postaje određena poslovna filozofija. Tu poslovnu filozofiju ovaj diplomski rad prati kroz dvije povezane cjeline. Prva cjelina je teorijski dio koji objašnjava potrebu za kvalitetom od najranije povijesti, te važnost kvalitete i sustava kvalitete. Drugi dio je dokumentacija kvalitete za tiskaru potrebna za dobivanje certifikata ISO 9001:2000. Istraživanjem certifikata i uz nesebičnu pomoć tvrtki koje su pristupile postupku dobivanja certifikata, ovdje je navedena gotovo sva dokumentacija (obavezni dokumenti,procedure, zapisi...). Budući da proces pripreme za dobivanje certifikata traje cc. od jedne do tri godine (ovisno o tome da li je uključen i vanjski stručni tim), zbog nedostatka vremena, ovaj diplomski rad pruža uvid u gotovo svu ,ali ne do kraja kompletiranu dokumentaciju.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Milčić, Diana
Defence date: June 2008
Abstract in english: The subject of this thesis is documentations for tracing quality in printing house. Connection of „documentations“ and „quality“ is regime ISO 9001:2000. Certificate ISO 9001:2000 confirms that quality control applies in every business segments and on every levels. Quality is volume and configuration used valuation of production and also, at the same time, dimension that show how that production comply specificit customer need. Quality is always compromise between needed , wishes and real abilities in realization or acquisition of productions. The word „quality“ doesn't mean the same for everybody. A production or service is quality if there is no disability. There is diference between tight and wider perception of quality.Tight perception treets quality like attribute of production or favor. It's linked to usefulness – usage value of production or favor, attitude client – producer and clien satisfication. Against that, in wider perception quality isn't just attribute of production or favor, it's company attribute. So, the quality sistem comprises relation client – company, and also all business proces and theire players, which are over need for creating quality production or favor. Ambition for achieved and conservation wanted egree of quality (which comply company and clint)becate bigger every day. Every entity most comply certain laws and standards. Therby quality becames certain busines filozofy. In this thesis that busines filozofy is divided in two related zones. First zone is theoretical part which clarify need for quality from history , quality and quality sistem importance. The second part is quality documentations for printing house necessary for certifikation ISO 9001:2000. By researching certification documentations and with unselfish help company which have certification,in this thesis we have almost every document for certification (valid documentations, procedding,notation...). A procedures for geting certificatio lasts cc. one to free years (depends if foreign competent associate is included), because of time limitation , this thesis provides inquiry in almost every document , but not in completed documentations.
Uncontrolled Keywords: kvaliteta, dokumentacija kvalitete, norme za upravljanje sustavom kvalitete,poslovna filozofija,certifikat
Keywords in english: quality, quality documentations, standards for quality control, busines filozofy, certificate
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 55
Callnumber: mil 2008 pol
Inventory number: D611
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:33
Last Modified: 21 May 2014 12:46
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/581

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year