Integralni sustavi upravljanja u grafičkoj tehnologiji

Čevra, Ante (2008) Integralni sustavi upravljanja u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

[img] PDF
D637_Čevra_Ante.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)

Abstract

Sustav upravljanja kvalitetom služi za usmjeravanje organizacije i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu. Kvaliteta je stupanj u kojem skup bitnih značajki zadovoljava zahtjeve. Svrha je integralnog sustava kvalitete spojiti sustave upravljanja u jedan učinkoviti sustav, uz poštovanje različitosti zahtjeva iz djelatnosti organizacije pri odabiru sastavnica i modela integracije. U proizvodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj, do sada je veliki broj organizacija koje imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja okolišem i sustav upravljanja sigurnošću na radu uveden je u malom broju organizacija. Važnost proizvodnih organizacija, zaslužuje uvođenje integriranih sustava kvalitete radi poboljšanja upravljanja, zaštite okoliša te zaštitom na radu. Predloženi i razrađeni model integriranog sustava kvalitete u proizvodnoj organizaciji uključuje sljedeće sustave upravljanja: upravljanje kvalitetom kao temelj integriranog sustava, upravljanje okolišom i sigurnošću na radu. Integracija tih sustava upravljanja uključuje objedinjavanje zahtjeva iz pripadajućih normi, metoda, zakona, propisa i ostalih zahtjeva. Dokumentaciju integriranog sustava kvalitete čine tri cijeline dokumentacije: za opisivanje sustava, za opisivanje procesa i dokumentacija koja opisuje procesne korake. Učinkovitost, u sustavu upravljanja kvalitetom, predstavlja odnos između postignutog rezultata i upotrebljenih sredstava. Stalnim poboljšanjem potrebno je smanjivati troškove kvalitete. To je moguće jedino stalnim unapređenjem upravljanja organizacijom, proizvodnog i poslovnog sustava, tehnologije, te stalnom obukom zaposlenih. Ocjena učinkovitosti modela integralnog sustava kvalitete dana je opisno na temelju načela upravljanja kvalitetom. Ta se ocjena zasniva na pretpostavljenim i utvrđenim ključnim dobicima uvođenja integriranog sustava kvalitete u proizvodnu organizaciju.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Milčić, Diana
Defence date: 2008
Abstract in english: The system of managing quality is used for directing and running an organization regarding the quality. Quality is a degree where a set of essential factors meets the conditions. The purpose of integrated system of quality is to join the existing system of managing into one effective system, with respecting the diversity of conditions belonging to the field of organization, while choosing the components and models of integration. Among the productive organization in the Republic of Croatia there have been, until now, many organization with an established system of managing quality. The system of managing envirnoment and the system of managing safety at work have been implemented into a small number of organizations. The importance of productive organizations deserves the implementation of integrated quality system in order to upgrade managing, envirnoment protection and safety on work. The proposed and treated model of the quality system in productive organization includes the following managing system: quality managing as a base of the integrated system, environment managing and managing of safety on work. The integration of those system of managing includes pooling of requests from the belonging norms, methods, laws, regulations and other requests. The documentation of the integrated quality system is made of three wholes of documentation: documentation for describing the system, for describing the procedure and documentation that describes steps of procedure. Effectivness, in the quality managment system, is in relation between the result achived and the means used. A constant improvment is necessary to reduce the costs of quality. This is feasible only by constant upgrading of organization managment, production and business system, tehnology and permanent employee training. An evulation of the effectiveness of the integrated quality system has been given descriptively on the basis of managing quality. This evolution is based on the assumed and materialized crucial gain of introducing an integrated quality system into a productive organization.
Uncontrolled Keywords: integralni sustav kvalitete, korisnik, kvaliteta, okoliš, poboljšanje, sigurnost na radu, upravljane
Keywords in english: integrated quality system, user, quality, environment, improvement, safety at work, management
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 45
Callnumber: mil 2008 čev
Inventory number: D637
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:34
Last Modified: 21 May 2014 12:37
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/622

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year