Osnove kolorimetrije i praktična primjena kod upravljanja kvalitetom boja

Stanić, Ivana (2009) Osnove kolorimetrije i praktična primjena kod upravljanja kvalitetom boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

[img] PDF
D727_Stanić_Ivana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Ljudi se od davnina izražavaju u bojama, imenuju ih, tumače i htjeli ili ne žive s njima više manje stopljeni kao s vlastitom osobom. Praktički i teorijski sustavi razvrstavanja i svrstavanja boja tijekom zadnja tri stoljeća razvili su tankoćutni vokabular opisa, a istovremeno su boje dobile i brojne i brojčane vrijednosti. Stvoreno je i naslijeđeno dosta termina nastalih različitim ispitivanjima istih svojstava boja pa su tako iste riječi poslužile opisu različitih pojava i obrnuto, različite riječi bilježile su iste stvari. Kolorimetrija kao znanost koja se bavi bojama u jednoj od svojih definicija prikazuje se kao pokušaj kvantifikacije predodžbe boja. Kvantifikacija kao takva uključuje i sredstvo kvantifikacije za koje se pretpostavlja da je svjetlo dakle vanjski svijet zajedno s objektima koje svjetlo obasjava kao i izvora svjetla od kojih je jedno i samo ljudsko oko. Ovaj diplomski rad daje pregled osnova kolorimetrije kroz povijesni razvoj pa sve do suvremenih metoda i uređaja. Elementi boja raščlanjeni su na izvor, predmet i primatelj, a prikazano je kako svaki na svoj način utječe na konačan doživljaj boje. Poseban aspekt stavljen je na upravljanje kvalitetom kroz praktičnu primjenu, a ideja je bila sve pojedinosti kompaktno sažet u jedan zanimljiv rad s preglednim i kronološkim tijekom događanja.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Knešaurek, Nina
Defence date: September 2009
Abstract in english: People are always expressed in color, appoint them, and wanted to interpret or not living with them, more or less joined as a private person. Practically and theoretically classification systems and classification of colors during the last three centuries have developed delicate vocabulary description, while the colors received a number and a numeric value. Were created and inherited a lot of the terms arising from the different tests of properties and color are the same words served descriptions of various phenomena and vice versa, different words of record are the same things. Colorimetry as a science that deals with colors in one of his definition is shown as an attempt quantification color images. Quantification, as such, includes a means for quantification, which it is assumed that the light thus outside world together with the objects that the light shines and the light sources of which one is the human eye. This diploma thesis gives an overview of the basis Colorimetry through historical development through to modern methods and devices. Elements are divided by color to the source, subject, and recipient, and showing how each in its own way affects the ultimate experience of color. A special aspect is put on quality management through practical application, and the idea was all the details Compact succinct in an article from the review and during the chronological events.
Uncontrolled Keywords: percepcija boje, kolorimetrija, upravljanje kvalitetom, elementi boje, svjetlo, mjerni uređaji
Keywords in english: color perception, Colorimetry, Quality Management, elements of color, light, measuring devices
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 49
Callnumber: kne 2009 sta
Inventory number: D727
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:35
Last Modified: 19 May 2014 12:57
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/703

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year