Izrada interaktivnih multimedijskih multiplatformnih aplikacija

Cviljušac, Vladimir (2012) Izrada interaktivnih multimedijskih multiplatformnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

[img] PDF
DB176_Cviljušac_Vladimir.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Interaktivne multimedijske aplikacije su budućnost komunikacije i samog korištenja računala i prijenosnih uređaja. Razvoj touch screen i non-touch tehnologije kao i sama potreba za više korisničko (eng. multi user)/više dodirnim (eng. multi touch) vizualnim grafičkim sučeljima je u velikom porastu. Ulazne jedinice (eng. Input) poput miša i tipkovnice polako postaju nepotrebne jer se interakcija vrši na direktnoj i gestikularnoj razini bez dodatnih posrednih uređaja što uvelike utječe na grafički izgled aplikacija. Razvoj tehnologije povećava značaj i stavlja naglasak na dizajn sučelja zato što je on jedini posrednik između programskih procedura, algoritama i samog korisnika. Grafičko sučelje dobiva na značaju, i kao takvo ima bitnu ulogu u adaptaciji novih interaktivnih sustava. Za praktični dio diplomskog rada bit će izrađena interaktivna multi user/multi touch aplikacija koja može biti primjenjiva na više različitih platformi i uređaja istovremeno. Aplikacija tog tipa prati razvoj tehnologija i potrebe društva te zadovoljava više platformni (eng. multi platform) razvoj. Svojom fleksibilnošću otvara prostor za široku primjenjivost što je vrlo bitno u današnje doba kada se tehnologija razvija velikom brzinom. Diplomski rad će istraživati kako razvoj tehnologije utječe na razvoj i promjenu načina na koji radimo i živimo. Razvojem pametnih (eng. smartphone) mobilnih uređaja i prijenosnih tableta unijele su se velike promjene u načinu interakcije s informatičkim sustavima te promijenili način komunikacije. Usporedbom prijašnjih, današnjih i budućih sustava te načinom njihove interakcije s korisnikom stvorit će se slika u kojem smjeru će se sustavi razvijati.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mrvac, Nikola
Defence date: 24 September 2012
Abstract in english: Interactive multimedial applications are the future of communication and the use of computers and portable devices. Development of touch screen and non-touch technology, as well as need for multi-user / multi-touch visual graphic interfaces is in increasing rapidly. Input devices like mouse and keyboard are slowly becoming unnecessary because the interaction is done on direct and gesticular level without additional intermediary devices which has a great impact on the visual design of the application. Development of technology increases and puts a greater accent on the interface design mainly because it is the only mediator between software procedures, algorithms and the user him self. More emphasis is put on the Graphic interface and it gets a higher role in the adaptation of new interactive systems. For practical part of this thesis interactive multi user/multi touch application is beeing developed, that can be applied to more different platforms and devices at the same time. That type of application is following the development of technology and the need of society as well as assures multi platform development. With it's flexibility it opens up a wide range of application which is very important in todays age when technology development is expanding rapidly. This thesis will explore how development of technology influences the principles and ways by which we work and live. Introduction of smartphone mobile devices and mobile tablets brought big changes in the way of interaction with informatic systems and the means of communication. Comparing the previous, recent and future systems and their way of interaction with the user, there is a clear image of the direction in which the systems will develop.
Uncontrolled Keywords: Aplikacije, multimedija, gestikulacija, touch screen, multiuser, multitouch, grafičko sučelje, smartphone
Keywords in english: Applications, Multimedia, gestures, touch screen, Multiuser, multitouch, graphical interface, smartphone
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 69
Callnumber: mrv 2012 cvi
Inventory number: DB176
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:41
Last Modified: 25 Apr 2014 07:54
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/973

Actions (login required)

View Item View Item