Primjena programa photoshop i freehand u grafičkom dizajnu

Malleczek, Petra (2009) Primjena programa photoshop i freehand u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img] PDF
Z8_Malleczek_Petra.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Na početku se nalazi kratak uvod o odnosu bitmapirane i vektorske grafike kao temelj za prijelaz na glavnu temu. Ostatak završnog rada može se podijeliti u dvije velike cjeline. U prvoj se obrađuje Adobe Photoshop. Nakon uvoda, u kojem su obrađene njegove glavne karakteristike te navedene glavne prednosti i mane, slijedi detaljan opis sučelja, rasporeda alata i situacije u kojima se primjenjuju. Svakoj manjoj cjelini zasebno se pristupa kratkim uvodom, u kojem su opisane glavne karakteristike, situacije u kojima se neki alat primjenjuje i ograničenja koja ima. Zatim slijedi detaljan opis mogućnosti, postupci kako se koji alat koristi, te opcije koje se pri tom nude. U drugom dijelu rada slično se opisuje i Macromedia FreeHand. Kao i kod Photoshopa, po manjim cjelinama su opisane glavne karakteristike, opis sučelja i alata te mogućnosti koje taj program nudi. Za lakše razumijevanje pojedinih alata i bolje vizualizacije, umetnute su slike sa objašnjenjima. S tehničke strane opisani su i međusobno uspoređeni formati za pohranjivanje dokumenata koje navedeni programi podržavaju.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Brozović, Maja
Defence date: 2009
Abstract in english: At the beginning there is a brief introduction about the relationship between bitmap and vector graphics as the basis for the transition to the main topic. The rest of the final work can be divided into two large parts. The first deals with the Adobe Photoshop. After the introduction, in which they dealt with their main characteristics and listed the main advantages and disadvantages, follows a detailed description of the interfaces, scheduling tools and situations in which it applies. Any lesser access to a whole separate brief introduction, which describes the main characteristics of the situation in which the tool applies some restrictions there. Then follows a detailed description of the features, procedures to be used that tool and options that are in the nude. The second part describes similar work, and Macromedia FreeHand. As with Photoshop, the smaller units are described the main features, the description of interfaces and tools and opportunities that this program offers. For better understanding of specific tools and a better visualization, embedded images with explanations. On the technical side are described and compared with each other formats for storing documents that support the above programs.
Uncontrolled Keywords: Bitmapirana grafika, Vektorska grafika, Photoshop, FreeHand, Digitalna obrada
Keywords in english: Bitmap graphics, Vector graphics, Photoshop, FreeHand, Digital processing
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 58
Callnumber: bro 2009 mal
Inventory number: Z8
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:41
Last Modified: 20 May 2014 13:22
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/993

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year